2019-09-13

Nya Lillsjönäs – inflyttat och klart

Nöthagens stadsutvecklingsprojekt går nu in i nästa fas på sin väg mot förverkligande! Projektet innehåller allt det som vi gillar med en robust och framtidsblickande stadsplanering – offentliga och karaktärskapande rum, ett mix av bostäder och samhällsfunktioner, och en tydlig förankring i platsens befintliga rumsliga och funktionella kvaliteter. Centralt i stadsdelen sparas det gamla Slakteriet och delar av Wedholmsfabriken. Industribebyggelsen ges ett nytt innehåll och tillsammans med utvecklade torg och offentliga platser skapas en drömsk övergång i nuet mellan gammalt och nytt. Nyréns arbetsgrupp har varit drivande under hela processen och tagit fram både detaljplan, gestaltningsprogram och kulturmiljöutredning, samt den nya strukturplan som detaljplanen är baserad på. Detaljplanen är nu på granskning fram till den 10 januari 2020.

På Nyköpings kommuns webbplats finns mer information om projektet

I SVT:s lokala sändningar den 2 december 2019 finns även ett inslag om Nöthagen

Här presenteras projektet ytterligare. Frågor? Välkommen att kontakta Gustav Karlsson uppdragsansvarig projektledare och stadsplanerare på Nyréns.

Tillbaka till nyheter