Visualiseringen visar hur det skulle kunna se ut i Grimsta i framtiden.
Visualisering: Andreu Taberner

Rikare grannskap

Rikare grannskap är ett forskningsprojekt där vi undersöker hur man med mobilitetstjänster och stadsbyggnadsprinciper kan frigöra mark för stadsutveckling och bostadsbyggande på parkeringsytor i bildominerade bostadsområden från 1950-70-talet. Genom fallstudier i fyra bildominerande stadstyper tar vi fram stadsbyggnadskoncept och mobilitetslösningar som bidrar till minskad bilanvändning, förbättrad boendemiljö och fler bostäder. Här kan du läsa mer om Rikare grannskap.

Projektet har fått stöd från Vinnova, Infrasweden och Arkus stiftelse och genomförs i samarbete med Trivector Traffic, RISE, KTH samt Stockholms stad, Svenska Bostäder, Familjebostäder, John Mattson, K2A Knaust & Andersson Fastigheter, SKB, Sveafastigheter, Laterre Fastigheter, Rikshem och EC2B.