">In english

Vitlycke museum

Hällristningsmuseum, Tanum

Vitlycke museum i Tanum ska vara ett centrum för hällristningarna i norra Bohuslän och inspirera till besök på denna plats. Museet ska även ha en bredare kulturell verksamhet. Byggnaden har en symmetrisk form, där två bågformade volymer omsluter ett centralt entrérum. Detta rum är också vägen genom museet från platån där man går fram till utgången till den inhägnade gården för att se hur människor levde på bronsåldern. Från entrérummet når man husets funktioner, vilka har grupperats så att restaurang, administration, bibliotek och verkstad ligger i den södra bågen med utsikt över landskapet och utställningarna i den norra bågen mot berget och skogen. De båda bågarna får dagsljus från vertikala fönster i de högt uppstickande gavlarna. Ljuset leds ner mellan mjukt formade undertak som kommit till för att ge rummen karaktär, vackert ljus samt dölja störande konstruktioner och kanaler. De utvändiga fasaderna är av obehandlad ek. Eken är platsens dominerande träd. Invändiga väggar och golv är till största delen av furu och gran. Golvet i entréhallen, vägen genom huset, är av bohusgranit likt hällarna utanför.

Läs mer

Adress Tanum, Bohuslän
 

Fakta
Ansvarig arkitekt
Carl Nyrén, Tomas Rosén
Landskapsarkitekt
Bengt Isling
Inredningsarkitekt
Karin Nyrén
Medarbetare
Olle Ahlborg, Per Andersson, Marika Axén, Lars Gauffin, Tony Rydh, Zacharias Granlund, Pia Englund
Byggherre
Bohuslandstingets fastighetsförvaltning
Invigt
1997
År
1997