">In english

Vallentuna Kulturhus och Bibliotek

Vallentuna kommun beslutade i maj 2007 om förslag till nytt kulturhus och bibliotek. Kulturhuset skulle placeras som en solitär byggnad i Kommunalhusparken och få en central roll som Vallentunas nya kunskaps-,kultur-och informationscentra. Nyréns Arkitektkontor fick efter parallellt uppdrag det stora förtroendet att rita såväl byggnad som utemiljö och inredning.

Läs mer

Byggnaden är gestaltad som ett attraktivt landmärke med hög arkitektonisk kvalitet som ansluter till Tuna torg. Kulturhusets idé är att vara ett stort och flexibelt rum för bibliotek, kulturrum, utställning och information. Där ges också möjlighet för tillfälliga evenemang.

Stora glaspartier i entréplanet inbjuder till det offentliga rummet och skapar transparens från entrésidan genom byggnaden mot det cirkulära parkrummet. Trä och skiffer är de tongivande materialen i fasader och socklar och återkommer i kallmurar och markskikt.

Nyréns åtagande för både det inre och det yttre rummet har skapat maximala förutsättningar för helhetslösningar i vår gestaltning med syfte att skapa god orientering och samklang mellan vyer och rumssamband. Att valda material också uttrycker en helhet och en enhetlig färgskala, genom byggnad och ut mot park har också styrts in i minsta detalj.

Uppdraget har inkluderat ett nära samarbete med de av Statens Konstråds valda konstnärer, där den konstnärliga gestaltningen kunnat integreras tidigt. Brukarna har varit mycket aktiva genom hela processen och Vallentuna Kulturhus och Bibliotek har tilldelats Stockholms läns hembygdsförbunds byggnadspris för bästa nybyggnad 2013.

Fakta
Arkitekt
Lars Gauffin
Inredningsarkitekter
Eva Nyberg, Johanna Köhlin Clarke, Kristina Jentzen, Ulrika Nero
Landskapsarkitekt
Pia Englund
Fotograf
Max Plunger
Storlek
3086 m²
År
2012