Nya Lillsjönäs

Under 2019 kunde de boende i Nya Lillsjönäs flytta in i sina nya lägenheter. Detta nya bostadshus är placerat på befintlig markparkering mellan SKB:s kontorshus, bostäder från 1990-talet och ett koloniområde i centrala Abrahamsberg, Stockholm.

 • Ort

  • Stockholm, Bromma
 • Beställare

  SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening)
 • Omfattning

  45 lägenheter
 • Status

  Inflyttning 2019
 • Fotograf

  Anders Fredriksén
 • Kontaktperson

  Johan Söderberg

Bostäder Nya Lillsjönäs Bromma

.

Nya Lillsjönäs är ett bostadsprojekt med 45 lägenheter intill Drottningholmsvägen i Bromma. Huset ansluter till ett befintligt område som SKB lät uppföra i början av 1990-talet och delar en del funktioner med det gamla området. Projektet innehåller lägenheter av varierande storlek från små ettor på 30m² till femmor om 125m². Huskroppen är format som ett U och vänder sig mot ett fint koloni- och rekreationsområde kring Lillsjön.

Många av planlösningarna fick vi till på ett bra sätt, några med rundgång andra med en axel som löper rakt genom lägenheten. Många lägenheter har också en tydlig uppdelning av mer offentliga och mer privata delar av lägenheterna. I entréhallarna ligger ett påkostat kalkstensgolv och entrépartierna är lite extra bearbetade” berättar arkitekt Johan Söderberg som varit med i arbetsgruppen. 

Johan berättar vidare: ”Jag är väldigt nöjd med hur huset ansluter i skala till omgivande bebyggelse med fyra våningar på flankerna och en femte våning i mittlängan som är lite gömd i ett taklandskap. Vi lyckades också få till planerna på ett sådant sätt att man når samtliga lägenheter från endast två trapphus, i vissa plan når man hela sju lägenheter från ett och samma trapphus!”