Loudden

Loudden är den sista etappen av stadsbyggnadsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Vi på Nyréns har fått i uppdrag att tillsammans med stadens projektgrupp samt övriga anlitade konsulter ta fram underlag för ett planprogram för Loudden.

 • Ort

  • Stockholm, Norra Djurgården
 • Beställare

  Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret, Stockholms stad
 • Fotografier och visualisering

  Nyréns
 • Flygvy

  Stockholms stad
 • Kontaktperson

  Emelie Brunge
Loudden med Kaknästornet och en hangar.
Vy med Kaknästornet och hangaren.
Hamnen i Loudden, Stockholm
Hamnen
Loudden i Stockholm, vy mot Lidingö. Foto Nyréns
Vy mot Lidingö

Loudden är inramad av Nationalstadsparkens grönska, exponerad mot stadens inlopp och präglad av en lång historia av industriverksamhet. Oljeverksamheten har idag avslutats och containerhamnen flyttats till en ny hamn i Norvik hösten 2020. Från Lidingö och den omgivande skärgården har det gått att se hur de sista cisternerna på Loudden sakta har monterats ner.

Loudden, plankarta
Loudden 1953, Stockholms stad

Loudden i Stockholm, piren.
Piren
Loudden, detalj

Hamnen utvecklar sin kryssningsverksamhet inom programområdet och fortsätter den befintliga färje- och kryssningsverksamheten på Frihamnspiren. Detta medför att Loudden påverkas av buller från fartygstrafiken vilket kommer ge betydelse för hur bebyggelsen utformas.

Utmaningen i stadsbyggnadsprocessen är att länka samman Louddens nya struktur med den omgivande staden. Ambitionen är ett rikt stadsliv och stark social sammanhållning. Som en del av Norra Djurgårdsstaden kommer området vara hållbarhetsprofilerat, där utvecklad grönstruktur och ekosystemtjänster prioriteras.

Loudden, utredningsskiss
Utredningsskiss stadspark
Utredningsskiss från Loudden
Utredningsskiss med vy över hangar
Utredningsskiss Loudden
Utredningsskiss på torg kvällstid

Syftet med programmet är att utreda och klarlägga förutsättningar för hur området kan omvandlas till en blandad stad med plats för ca 4 000 bostäder, arbetsplatser, handel, skola, förskolor, idrott, torg, gator med grönska och stora parkrum.

Utredningsskiss vy över torg kvällstid
Utredningsskiss vy över torg kvällstid
Utredningsskiss från Loudden
Utredningsskiss stadspark med vy över bro