">In english

Lillviken, Kalmar

 Kalmarsundsparken är en äldre centralt belägen stadsdel i Kalmar. Lillviken, belägen i dess utkant, har varit naturmark med odlingslotter under många år. Vi fick uppdraget att skapa förslag på ny bebyggelse med särskild anpassning till områdets höga natur-och kulturvärden. Bostadsrätterna vid Lillviken är bland de första i landet att miljöcertifieras enligt LEED.

Läs mer

Idén att bygga här var redan från början förbunden med ambitionen att utveckla områdets höga kvaliteter och att öka dess tillgänglighet för allmänheten. I samband med projektet har kommunen stått för förnyelse av det närbelägna park- och naturområdet.

Uppdraget att rita nybebyggelsen i området erhölls på rekommendation från Kalmar kommun efter ett tredjepris i tävlingen om nytt konstmuseum i Kalmar år 2005. Entreprenören Lasse Svensson hade då ansökt om markanvisning i samverkan med Skanska. En planprocess inleddes.

Kommunen var tydlig med särskilda förväntningar på anpassning av bebyggelsen dels till närliggande villaområde men också i syfte att utveckla och tillgängliggöra naturmarken för allmänheten. Funktionalistiska flerfamiljshus utmed Stensövägen och Kalmarsundsparkens solitärvillor blev då en utgångspunkt. I stället för burspråk riktade mot utsikten planerades hela, enkla volymer i något förskjutna rader.  Det i planskedet tänkta lägenhetsprogrammet med två hustyper breddades väsentligt vid genomförandet och bidrar nu till den variation en mycket kreativ dialog med kommunen tillskapat.

I helhetsplanen finns en avsikt att betona Stensövägens tydliga rytm och riktning men samtidig fånga upp Kalmarsundsparkens och Stensös mer uppbrutna planmönster. Sänkan mellan husraderna låter bibehållna träd ha kvar sina nivåer. Mot vattnet och naturmarken trappar sig generösa trägradänger.
 

Projekttyp
Fakta
Antal bostäder
54 st
Lägenheter
2:or – 5:or. Från 63 m² till 157 m²
Upplåtelseform
Bostadsrätt
Adress
Stensövägen 63 A-G, Kalmar
BTA (inkl garage och källare)
8.905 m²
BOA
5.155 m²
Exploateringstal
0,89
Kostnad / m² (exkl. tomt)
drygt 20.000 kr/m² BOA
Uppskattad energiförbrukning per m²
79 kWh/m², år
Bebyggd area
1.880 m²
Tomt
9.979 m²
Entreprenadform
Generalentreprenad
Entreprenör
Skanska Sverige AB
Byggsystem
Skanska Xchange
Fotografer
Åke E:son Lindman och Max Plunger
År
2006, 2013