Kärrtorps Centrum

De offentliga rummen i Kärrtorps Centrum har rustats upp i samband med att ny bebyggelse kommit till. Syftet är att skapa ett levande centrum som är bärkraftigt. Projektet för de offentliga rummen innehåller en upprustning av torget och busstorget med anslutande gångvägar och trappor.

 • Ort

  • Stockholm, Kärrtorp
 • Beställare

  Exploateringskontoret, Stockholms stad
 • Omfattning

  10 000 kvm
 • Status

  Upprustning klar 2021
 • Fotograf

  Åke E:son Lindman
 • Kontaktperson

  Bengt Isling
Kärrtorp Centrum fontän foto Åke Eson

Vi ville skapa en plats där vi kärrtorpsbor kan trivas och känna stolthet för vår stadsdel och där vardagslivet får en förhöjning och blir någonting mer än det förväntade.

Bengt Isling
Kärrtorp centrum fontän torg foto Åke Eson

Förslagets utgångspunkt har varit att bevara och utveckla torgets fina karaktär och många kvaliteter. Den tidstypiska 50-talskänslan finns kvar och har förstärkts. Träden, dammen och beläggningen utgör stommen i förslaget. Nya sittmöjligheter har kommit till som skapar olika typer av mötesplatser och inbjuder till uppehåll. Beläggningen av gatstens-rundlar är utflyttad på torget. Ytan mellan träden och fasaden har en genomgående slät beläggning av betongplattor som är tillgänglig, där placeras också ledstråk för synsvaga. En zon närmast fasaden kan användas av butikerna för utställning av varor, uteserveringar mm.

De vackra träden som ramar in torgytan står kvar och har kompletterats med mer grönska och blommor. I trädraderna finns olika torgmöbler som belysningsstolpar, papperskorgar och sittmöbler. Torget behåller i stort sett sin öppenhet. På de platser som pekats ut som de bästa ur klimatsynpunkt har några av beläggningens rundlar lyfts upp till sitthöjd. De kan användas som scen och talartribun eller som sitt- och ”hängplatser”. Många har efterfrågat just en scen som samlingspunkt. På torget finns det plats för att bygga upp en provisorisk större scen eller bioduk vid olika evenemang. De två långborden på torgen bygger på en idé från medborgardialogen. Det kan användas för loppis-försäljning eller picknick. Det kan bli en symbol för Kärrtorpsplan som vardagsrum för Kärrtorpsborna.

Kärrtorp centrum ritning markbeläggning Nyréns
Ritking kärrtorp detalj bänk
Kärrtorps Centrum Illustrationsplan Nyréns
Illustrationsplan över Kärrtorps Centrum
Kärrtorp Centrum, under bron skulpturer och gungor foto
Kärrtorp centrum sektion torg
sektion kärrtorps torg