Hornsbergs strandpark

Formen är rund och organisk men uttrycker tydligt att den är planerad och byggd av en människa. Det är inte natur utan anlagd mark – kultur om man så vill. För oss var det viktigt att ha en arkitektonisk utgångspunkt när vi ritade en strandpark på Kungsholmen. Projektet har vunnit Sienapriset 2012.

 • Ort

  • Stockholm, Kungsholmen
 • Beställare

  Stockholms stad Exploateringskontoret
 • År

  2014
 • Konstnär

  Moa Martinsons torg: Lina Nordenström
 • Konstruktör finplanering park

  Omniplan genom Cornelis Oskamp
 • Belysning

  EnergoRetea/Bjerkings genom Lena Hildeman och Caroline Boman
 • Konstruktör Mur mot Strandgatan

  WSP
 • Entreprenör; Utfyllnad, Strand och Kaj

  Skanska
 • Entreprenör gata, mur och finplanering

  JM
 • Fotografer

  Åke E:son Lindman och Lennart Johansson
 • Kontaktperson

  Bengt Isling

Strandparken ligger i ett västerläge mot Ulvsundasjön med kvällsol. Den slingrande stranden och de tre långa flytbryggorna gör att man kommer längre ut i ljuset över vattnet. Särskilt varma eftermiddagar sommartid blir parken ett eldorado som utflyktsmål för de kringboende med grillning, bad och sjökontakt. I parken finns flera informella sittytor och sittbänkar. En dusch med en högt sittande tank för uppvärmning av vatten med hjälp av solen kan användas av motionärer. Strandparken ska inte vara en ”finpark” utan ett vardagsrum för hela nordvästra Kungsholmen.

Växtmaterialet i Hornsberg är med ett undantag exotiskt, men utan att för den skull bli trädgårdsmässigt. Träden med undervegetation är placerade i täta grupper med en art i varje. I pauserna mellan trädbestånden finns öppna ytor med olika funktioner och händelser. Kanten mot vattnet är byggd av stålspont sammanbundna i vattenytan med hjälp av en stor betongkrona som spänts in i fast berg.

Parken är över 700 meter lång och består av fyra delar. I väster ligger en brygganläggning för solbad med träbryggor som skjuter ut i sjön i olika längder. Öster därom ligger Kajparterren som är formad i kontrast mot den organiska Strandparken. Den ligger som en något upphöjd horisontell skiva som svagt lutar mot sjön. Längst i öster ligger en befintlig del som byggts om för att bli mer tillgänglig.

I projektet ingår även Moa Martinsons torg. I förslaget till torgets utformning har vi tagit fasta på den rumsliga situationen med en liten plats vid kanten av Ulvsundasjön och på den konstnärliga utsmyckningens associationer till författaren Moa Martinson. Eftersom torgytan är upplyft för att skapa tillgänglighet till byggnaderna bildas en nivåskillnad mot gatorna. Nivåskillnaden består av en sittvänlig mur och en trappa. Trappan öppnar torget som vänds diagonalt ut mot sjön med Kajparterren i förgrunden. Den värmande kvällssolen faller in från samma håll. Den konstnärliga utsmyckningen består av stora granithällar som rymmer graverade citat ur Moa Martinssons böcker. Författarens motivval har inspirerat till den stiliserade syrenbersån som bryter fram ur trappan. Syrenbersån symboliserar en folklig och lantlig framtoning som står i stark kontrast till denna nya urbana miljö.