Hagaparken ljusdesign

På uppdrag av Statens fastighetsverk har Nyréns genomfört ett pilotprojekt med solcellsdrivna parklyktor i Hagaparken. Sedan tidigare finns ett belysningssystem i form av globarmatur från 1960-talet som är i tekniskt dåligt skick och har låg energieffektivitet. Total handlar det om ca 230 ljuspunkter. Lyktstolparna är i behov av att bytas ut längs med samtliga gångstråk i Hagaparken. Några har rasat ner på grund av rost vid foten. Ledningarna är också gamla och säkringar slocknar på vissa sträckor när det regnar. Vid ett flertal platser har allmänheten upplevt Hagaparken som mörk och otrygg. Krav på ökad tillgänglighet i form av bättre och tryggare belysning har under en längre tid framförts.

 • Kompetens

  • Kulturmiljö
  • Landskapsarkitektur
  • Ljusdesign
 • Ort

  • Stockholm, Hagaparken
 • Beställare

  Statens Fastighetsverk
 • Omfattning

  Inventering av befintlig belysning, pilotprojekt, framtidsstrategi, projektering och projektledning
 • Status

  Pilotprojekt klart feb 2021. Bygget pågår i olika etapper i resten av parken
 • Bild

  Foto Nicolas Philip
 • År

  Sedan 2018
 • Kontaktperson

  Nicolas Philip

Hagaparken, pilotprojekt med solcellsdrivna parklyktor
Hagaparken, pilotprojekt med solcellsdrivna parklyktor

Statens fastighetsverk erhöll under 2020 särskilt anslag för ökat nyttjande av solceller vid bidragsfastigheter. En möjlighet att tillämpa miljövänlig teknik och sänka energikostnaderna för elförsörjning vid byte till nya armaturer. Hagaparken är ett statligt byggnadsminne med högt kulturhistoriskt värde där särskilda krav ställs på utformning av parkutrustning. Ändringar jämfört dagsläget kräver tillstånd av Riksantikvarieämbete. I samband med pilotprojektet har en specialtillverkad armatur utvecklats för Hagaparken. Nu fortsätter byte av all parkbelysning till solcellsdrivna lyktor i successiva etapper. I samband med pilotprojektet har även en inventering av all belysning och en framtidsstrategi för byte av all parkbelysning tagits fram.

Hagaparken, pilotprojekt med solcellsdrivna parklyktor