Hagaparken ljusdesign

Parkbelysningen i Hagaparken hade länge haft ett stort behov av att rustas upp. På uppdrag av Statens fastighetsverk har Nyréns utvecklat parkens nya solcellsdrivna parklykta.

 • Ort

  • Stockholm, Hagaparken
 • Beställare

  Statens Fastighetsverk
 • Omfattning

  Inventering av befintlig belysning, pilotprojekt, framtidsstrategi, projektering och projektledning
 • Status

  Pilotprojekt klart feb 2021. Bygget pågår i olika etapper i resten av parken
 • Kontaktperson

  Nicolas Philip

Hagaparken, pilotprojekt med solcellsdrivna parklyktor
Hagaparken, pilotprojekt med solcellsdrivna parklyktor

Statens fastighetsverk erhöll under 2020 särskilt anslag för ökat nyttjande av solceller vid bidragsfastigheter. En möjlighet att tillämpa miljövänlig teknik och sänka energikostnaderna för elförsörjning vid byte till nya armaturer. Hagaparken är ett statligt byggnadsminne med högt kulturhistoriskt värde där särskilda krav ställs på utformning av parkutrustning.

År 2020 genomfördes vi på Nyréns en förstudie tillsammans med Statens fastighetsverk och Ståthållarämbetet. Det framkom då att ingen solcellsförsedd armatur på marknaden motsvarade de krav som ställdes på design och anpassning till Hagaparkens kulturhistoriska värde. Vi fick därför i uppdrag att utveckla en specialtillverkad armatur i samarbete med tillverkaren Leadinglight AB. Den lykta vi nu tagit fram passar väl in i miljön samtidigt som ljuset blir bättre och elförbrukningen minskar rejält. Det är idag en av de största belysningsanläggning som drivs med solceller i Sverige. Nu fortsätter byte av all parkbelysning till solcellsdrivna lyktor i successiva etapper. I samband med pilotprojektet har även en inventering av all belysning och en framtidsstrategi för byte av all parkbelysning tagits fram.

Hagaparken, pilotprojekt med solcellsdrivna parklyktor
Hagaparken ljusdesign, parklyktor. Foto Nicolas Philip

Belysningen drivs i första hand via solenergi. Varje stolpe lagrar energi under dygnets ljusa timmar till det inbyggda batteriet. Under september drevs belysning enbart av sol. Vid skymningen aktiveras stolpen med ett grundljus och när någon närmar sig höjs ljusnivån för att sedan sänkas igen när personen har passerat. Under lyktan monteras en solpanel och inuti stolpen finns elektronik, batteri, rörelsesensorer och radiokommunikation. När batteriet är urladdat drivs parkbelysningen via elnätet, ett så kallat hybridsystem, hybridstolpen behövs för också för att klara vintermånaderna.

Behovet av att utveckla energisnål belysning har ju verkligen aktualiserats i år. Årsförbrukningen för vår nya belysningsstolpe blir cirka 33 kWh per belysningsstolpe, det är en sjättedel av 1960-talets elförbrukning. Men det jag framför allt är nöjd med är att vi lyckats driva parkbelysningen med lägre ljusnivåer som gör det behagligare och tryggare att vistas i parken dygnet runt, berättar Nicolas Philip, ljusdesigner och ansvarig för projektet.


Kort om parkbelysningen i Hagaparken

Under lång tid fanns ingen elbelysning i Hagaparken. Parkens belysning tillkom först på 1960-talet och armaturerna har därefter förnyats med glober. Både armaturerna och ledningar var i dåligt skick och energieffektivitet är låg. Dessutom fanns krav på ökad tillgänglighet i form av bättre och tryggare belysning. Hagaparken är ett statligt byggnadsminne med biologiskt och kulturhistoriskt värde där särskilda krav ställs på utformning av parkutrustning. Ändringarna krävde tillstånd av Riksantikvarieämbetet.

På uppdrag av Statens Fastighetsverk har Nyréns utvecklat en ny solcellsdriven parklykta i Hagaparken. Projektet blev möjligt tack vara ett särskilt statligt anslag från för användning av solceller. Ett pilotprojekt genomfördes för att testa funktionaliteten och ljuset, därefter har stolparna successivt bytts ut i etapper. Hösten 2022 är 60 %, det vill säga 235 av de nya stolparna på plats.