">In english

Forsåker

F.d Papyrusområdet i Mölndal

Industrikärnan ska framhävas och vattnet stå i centrum när nya stadsdelen Forsåker i Mölndal växer fram. Ambitionen är också att knyta ihop staden med två nya förbindelser över E6:an. Projektet som omfattar 3000 nya bostäder och tusentals arbetsplatser blir ett av de största som genomförs i Västsverige under de närmaste åren.

Läs mer

I början av 2014 vann Nyréns Arkitektkontor upphandlingen om att göra en strukturplan för Forsåker. Kontoret valdes ut bland 25 arkitektkontor från hela norden. Arbetet med strukturplanen påbörjades i maj och blev färdig i början av 2015. Nu är nästa steg detaljplanen. Fastighetsbolaget Mölndalas vision är att i Forsåker skapa en av Europas modernaste stadsdelar med en dynamisk blandning av äldre industribebyggelse och moderna tillägg. Forsen som rinner genom området är en viktig del av stadsdelens utformning och tanken är att rännan ska breddas till sex meter. Vid forsen planeras för badplats och ett vattenkraftverk som i framtiden ska försörja delar av området med el. Vid forsen kommer också skapas fina promenadstråk.

Forsåker ska bli en tät och blandad stadsmiljö. Bebyggelsen ska kombineras med mycket grönska, parker och ett väl utbyggt gång- och cykelvägsnät. Forsåker ska dessutom knyta ihop västra och östra delen av Mölndal. En ny bro för biltrafik över E6 planeras och Mölndala hoppas på ytterligare en bro enbart för gående och cyklister. I planen finns också förutsättningar för en station längs nya Götalandsbanan, med uppgångar rakt in den nya stadsdelen. 

Nyréns Arkitektkontor har arbetat med flera omvandlingsprojekt av äldre industrimiljöer och fick uppdraget att arbeta med Forsåkers utveckling mycket på grund av detta. Vår ambition är att utveckla men ändå bevara områdets atmosfär. Stadsdelen har inte tidigare varit tillgänglig för allmänheten, men många har haft sin arbetsplats här och industrikärnan är en viktig del i Mölndals historia.

Läs mer om Forsåker här!

Läs mer i artikel från Göteborgs -Posten!

Läs artikel i fastighetssverige här!

Läs artikel i Byggnyheter här!

 

 

 

År
Pågående
Kontaktperson