">In english

Ersta Nya Sjukhus

Modernt tillägg i känslig stadsmiljö

I ett känsligt och trångt läge på östra Södermalm i Stockholm arbetar Nyréns Arkitektkontor med ett nytt sjukhus för Ersta Diakoni. I gestaltandet av de nya byggnadsvolymerna har Nyréns utgått från befintlig topografi och bebyggelsestruktur för att hitta en lösning som fungerar väl i stadsbilden. Uppdraget är resultatet av ett vunnet parallellt uppdrag och utförs i samarbete med norska Ratio Arkitekter.

 

Läs mer

Platsen för Ersta Nya Sjukhus har en dramatisk topografi med berg som avslutas med förkastningen ner mot Stadsgårdskajen där passagerarfärjorna anlöper till staden. Områdets bebyggelsen har en blandning i höjd och skala som är så typisk för Ersta och som Nyréns valt att utveckla.

Den nya sjukhusbyggnaden uppförs i upp till åtta våningar där de övre våningarna är indragna. Fasaderna är komponerade av levande och tidlösa material som kopparplåt, trä och glas. Ett ramverk håller ihop gestaltningen och bildar en relief som ger plats för vertikal utanpåliggande solavskärmning mot syd och väst.
Människovärdet och respekten för den enskilda människan är grunden för all verksamhet vid Ersta Nya Sjukhus. Den nya anläggningen är därför gestaltat utifrån en önskan att skapa en öppen och human sjukhusarkitektur med god orienterbarhet.

Den nya sjukhusbyggnaden är ett specialistsjukhus som ska innehålla polikliniker och vård. Huvudentrén får en ny entréhall samt mottagning för labb och provtagning. I bottenvåningen planeras även café och den översta våningen får en gemensam matsal och takterrass.

Delar av den befintliga äldre bebyggelsen kommer att bevaras och ska inrymma vård- och äldrebostäder, utbildningslokaler samt lokaler för handel i bottenplan. Det sk Sjuksköterskehemmet från 1930-talet kommer att bevaras och främst innehålla vårdlokaler samt butiker i bottenvåningen.

 

 

 

År
2014 - 2017
Kontaktperson