">In english

Equalizer

- ett verktyg för jämställda och inkluderande aktivitetsplatser

Nyréns har tillsammans med Malmö stad, Lunds universitet och Malmö högskola fått stöd från Vinnova för att arbeta med ett forskningsprojekt kring hur befintliga aktivitetsplatser i staden kan omformas på sätt som gör dem mer jämställda och inkluderande. I forskningsprojektet kommer vi att använda staden som arena för fullskaletest och tillsammans med brukarna utforskas några utvalda platser i Malmö.

Läs mer

Åsa Samuelsson och Emma Pihl, projektledare för Equalizer, Nyréns Arkitektkontor

Runt om i landet finns en mängd aktivitetsplatser av olika slag. Även om de är välanvända känner sig inte alla bekväma att använda dem och andelen kvinnliga besökare är ofta mycket låg. Det finns en stor potential i att omforma befintliga aktivitetsplatser så att de blir mer inkluderande och alla kan ta plats oavsett kön. Med projektet Equalizer - ett redskap för jämställda och inkluderande aktivitetsplatser vill vi genom att koppla ihop teori och praktik och använda staden som en arena för fullskaletest ta fram verktyg för att åstadkomma en sådan förändring. Förutom fördelarna för de individer som kommer att använda platserna finns det även en hållbarhetsaspekt i att ta hand om och förbättra platser som redan finns och investerats i.

Projektet påbörjas med analys under hösten. Under våren genomförs dialogarbete och till sommaren planeras några utvalda platser på olika sätt byggas om. Därefter sammanställs arbetet i en verktygslåda som beskriver hur en lyckad process i att omvandla en aktivitetsplats till mer jämställd och inkluderande går till samt ger en palett av konkreta åtgärder eller förhållningssätt.

Multisportarenan vid Södervärnsplan och utegymmet i Pildammsparken. Två av de platser i Malmö som kan komma att utforskas och utvecklas inom ramen för projektet.

Kompetens
År
2016 - 2018