">In english

Campus Albano Hus 3

Stockholm

Campus Albano ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm och bildar ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för studenter och forskare. Här byggs också cirka 1 000 studentbostäder och lokaler för kommersiell service. I takt med att Stockholms universitet och KTH utvecklas behövs nya lokaler på både kort och lång sikt där universiteten kan verka och samverka med varandra och det omgivande samhället. Nu byggs totalt cirka 70 000 kvadratmeter universitetslokaler och cirka 1 000 studentbostäder.

Nyréns inredningsarkitekter har haft förtroendet att sedan 2016 arbeta med Campus Albano Hus 3 på uppdrag av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).
Uppdraget har omfattat hyresgästens kravställning avseende Vetenskapens hus lärosalar för grundskola och gymnasiet som efterhand lämnade plats för Material och NanoFysiks laborativa lokaler samt tillhörande kontor, lunchrum, mötesrum, seminarierum och övriga verksamhetsstödjande funktioner.

LOAV ca 9300kvm varav ca 1500kvm laborativ yta.

Samtliga rumsfunktioner har tagits fram tillsammans med verksamhet och fastighetsavdelning på KTH. Kraven har därefter projekterats tillsammans med Akademiska Hus Stockholms (AHS) projekteringsgrupp bestående av projektledare, arkitekter och tekniska konsulter. Lokalernas övergripande utformning och gestaltning har skett i nära samarbete med arkitekter på BSK arkitektkontor.

Första spadtaget för Albano togs i november 2015 och Hus 3 stod klart för inflytt juni 2020.

Fakta
Inredningsarkitekter
Malin Axelsson-Sjödahl (uppdragsansvarig), Ulrika Nero, Annika Nordblom och Rune Pettersson
Beställare och hyresgäst
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Inflyttning
2020
Hyresvärd
Akademiska Hus Stockholm (AHS)
Byggnadsarkitekt
BSK Arkitekter
Fotograf
Anders Fredriksén
År
2020
Kontaktperson