">In english

Arena Tranås

En multiarena för vardag och fest

Nyréns Arkitektkontor har uppdraget att ta fram program för en ny multiarena i Tranås - en samlingsplats och ett nytt landmärke i staden. Området där Arenan ska byggas är en vacker och rekreativ plats belägen på gränsen mellan Svartån i söder och kuperade tallbackar i norr.

Läs mer

 

I den nya Arenan ingår en multihall med möjlighet till skolidrott, tävlingar, konserter och evenemang, samt även café och restaurang. Genom en uppglasad tillbyggnad, Länken, kopplas Arenan ihop med den befintliga sporthallen och simhallen. I Länken, skapas en ny gemensam mötesplats och knytpunkt som länkar samman olika verksamheter och aktiviteter. Det öppna rummet fungerar både som matsal för 1000 gymnasieelever och som foajé vid idrottstävlingar och konserter. Kökshuset med tillagningskök för gymnasiet samt ett utbildningskök för Restaurangprogrammet med restaurangen Novisen där eleverna serverar sina gäster.
Området runt Arena Tranås blir en förlängning av vad som händer innanför byggnadens väggar – en plats för liv och rörelse, sport och kultur, deltagande och åskådande, föreningsliv och spontanidrott. Utemiljön ska erbjuda en mängd olika aktiviteter och är indelad i fyra olika zoner –  Torget, shared-space framför byggnadens huvudantré, streetparken, parkstråket och beachen. Här finns klätterskulpturer, utegym, multisportplan, utomhuspingis, beachvolleyplaner och parkourytor. Här finns även plats för allmän rekreativ vistelse genom ytor för lek, promenadstråk och sköna hängplatser. Projekts kärna förstärks genom en landskapsarkitektur som matchar byggnadens multifunktionalitet.
Miljökraven är högt ställda och ambitionen är att uppnå Miljöbyggnad Silver.

Nyréns + Tranås
Vårt engagemang i Tranås började med ett stadsutvecklingsuppdrag 2009 som legat till grund för Tranås stadsvision 2010-2040. Vi har sedan arbetat vidare med ett parallellt uppdrag och olika utredningar i idé och programskede tillsammans med Tranåsbostäder och kommunen. Visionen för kvarteret Läroverket har sedan utvecklats inom ramen för Tranås bostäders partneringsamarbete med NCC. Arena Tranås är ett exempel på ett av Nyréns långsiktiga engagemang inom stadsbyggnad där flera av kontorets kompetenser samverkar – arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur och stadsplanering. Vi ser fram mot byggstart och möjligheten att vara med och utveckla platsen vidare för dagens och framtidens Tranåsbor.

Projektteam:
Arkitektur: Anna Karin Fallan, Ebba Sjödahl, Lowa Sundh, Maite Sanchez, Joacim Nylander, Jörgen Ralsmark, Jörgen Åström, Madeline Liveröd. Landskapsarkitektur och stadsplanering: Nico van Gelderen, Maria Engström, Rebecka Deutsch, Magnus Löfvendahl, Olle Lenngren, Ia Westman,
Inredningsarkitektur: Marie Dreiman
Visualisering och film: Andreu Taberner, Angelica Ering/Nyréns visualiseringsstudio

Läs om två av våra andra projekt i Tranås: Råsvägens äldreboende och Fröafallsskolan

År
Pågående
Kontaktperson