Kontakt

 

Nyréns Arkitektkontor Stockholm

Besöksadress:
Magnus Ladulåsgatan 63

Postadress:
Box 4709
116 92 Stockholm

Telefon: 08-698 43 00

E-post: info@nyrens.se

 

Medarbetare / Kulturmiljö

Bengt Isling

Landskapsarkitekt LAR/MSA

08-698 43 68

bengt.isling@nyrens.se

Fredrik Innerstedt

Byggnadsantikvarie

08-503 84 287

fredrik.innerstedt@nyrens.se

Ingrid Frykholm

Arkitekt SAR/MSA

08-698 43 07

ingrid.frykholm@nyrens.se

Johan Söderberg

Arkitekt SAR/MSA

08-698 43 95

johan.soderberg@nyrens.se

Linda Thörner

Byggnadsantikvarie

08-698 43 29

linda.thorner@nyrens.se

Marcus Ängeby

Byggnadsantikvarie

08-698 43 51

marcus.angeby@nyrens.se

Maria Engström

Landskapsarkitekt LAR/MSA - Planeringsarkitekt FPR/MSA

08-698 43 94

maria.engstrom@nyrens.se

Marta Wännman

Landskapsarkitekt LAR/MSA

08-698 43 11

marta.wannman@nyrens.se

Mattias Eklund

Byggnadsantikvarie

08-503 842 34

mattias.eklund@nyrens.se

Nico van Gelderen

Landskapsarkitekt BNT

08-503 842 46

nico.vangelderen@nyrens.se

Ulrika Bergström

VD/CEO. Affärschef arkitekter och kulturmiljö. Kvalitetschef. Arkitekt SAR/MSA

08-698 43 25

ulrika.bergstrom@nyrens.se

Urban Nilsson

Byggnadsantikvarie Fil. mag.

08-698 43 99

urban.nilsson@nyrens.se