Kontakt

 

Nyréns Arkitektkontor Stockholm

Magnus Ladulåsgatan 63

118 27 Stockholm

Telefon: 08-698 43 00

E-post: info@nyrens.se

 

Medarbetare / Kulturmiljö

Fredrik Innerstedt

Fredrik Innerstedt

Byggnadsantikvarie

08-503 84 287

fredrik.innerstedt@nyrens.se

Lenore Weibull

Lenore Weibull

Byggnadsantikvarie

08-698 43 73

lenore.weibull@nyrens.se

Linda Thörner

Linda Thörner

Byggnadsantikvarie

08-698 43 29

linda.thorner@nyrens.se

Maria Engström

Maria Engström

Landskapsarkitekt LAR/MSA, planeringsarkitekt FPR/MSA

08-698 43 94

maria.engstrom@nyrens.se

Nico van Gelderen

Nico van Gelderen

Landskapsarkitekt BNT

08-503 842 46

nico.vangelderen@nyrens.se

Urban Nilsson

Urban Nilsson

Byggnadsantikvarie

08-698 43 99

urban.nilsson@nyrens.se

Ylva Preutz

Ylva Preutz

Affärschef Kulturmiljö och Stadsbyggnad, samhällsplanerare, specialist social hållbarhet, certifierad processledare

08-698 43 86

ylva.preutz@nyrens.se