">In english

Ersta Nya Sjukhus

Modernt tillägg i känslig stadsmiljö

I ett känsligt och trångt läge på östra Södermalm arbetar vi just nu med att utveckla ett nytt sjukhus för Ersta Diakoni. I gestaltandet av de nya byggnadsvolymerna har vi utgått från befintlig topografi och bebyggelsestruktur för att hitta en lösning som fungerar väl i stadsbilden. Uppdraget är resultatet av ett vunnet parallellt uppdrag och utförs i samarbete med norska Ratio Arkitekter.

 

Läs mer

Platsen för Ersta Nya Sjukhus har en dramatisk topografi med Stigberget och Erstaklippan som avslutas med förkastningen ner mot Stadsgården. I norr ligger en av Stockholms vackraste utsiktsplatser på Fjällgatan. Bebyggelsen har genom åren placerats med de högsta och betydelsebärande byggnaderna på höjderna. Det har skapat den blandning i höjd och skala som är så typisk för Ersta idag och som vi valt att utveckla.

Fasaderna är komponerade av stadsmässiga, levande och tidlösa material som kopparplåt, trä och glas. Ett ramverk håller ihop gestaltningen och bildar en relief som möjliggör vertikal utanpåliggande solavskärmning mot syd och väst. 

Människovärdet och respekten för den enskilda människan är grunden för all verksamhet vid Ersta Nya Sjukhus. Den nya anläggningen är därför gestaltat utifrån en önskan att skapa en öppen sjukhusarkitektur där det är lätt att hitta oavsett språkkunskaper. Människan i fokus är ledord för allt vårt arbete.

Den nya sjukhusbyggnaden är ett specialistsjukhus som ska innehålla polikliniker och vård. Huvudentrén flyttas från Fjällgatan till Folkungagatan och får en ny entréhall samt mottagning för labb och provtagning ut mot Lilla Erstagatan. I bottenvåningen planeras café och matsal för anställda och besökare. Byggnaden föreslås uppföras i upp till åtta våningar mot Folkungagatan. De övre våningarna är indragna i fasadliv.

Den befintliga äldre bebyggelsen mellan Erstagatan och Lilla Erstagatan föreslås inrymma ca 90 vård- och äldrebostäder samt utbildningslokaler. i bottenvåningen finns lokaler för handel. I hörnet Folkungagatan/Erstagatan ligger idag det s.k Sjuksköterskehemmet från 1930-talet. Byggnaden kommer att bevaras och främst innehålla administrativa lokaler för sjukhuset samt butiker i bottenvåningen.

Inom fastigheten Ersta 24:s östra del invid Erstagatan föreslås 58 nya studentlägenheter som ersätter den befintliga byggnad som idag innehåller administration. Den nya byggnaden kommer att förbindas med sjukhuset på andra sidan Erstagatan med hjälp av en underjordisk kulvert.

Den befintliga bebyggelsen öster om Erstagatan kompletteras med en ny byggnad som kombinerar studentbostäder och godsmottagning. I byggnadens souterrängvåning ligger den nya inlastningen för hela området. Ovanpå denna, med en entrégård som nås längre upp i Erstagatans backe, ligger entré och gemensamhetslokaler för studenterna.  Över denna våning ligger sedan ca 58 lägenheter fördelade på sex plan, där den översta våningen får en gemensam takterrass.

Läs hela planärendet här!

 

 

 

År
Pågående