">In english

Vård- och omsorgsboende

 

Arkitektur är omsorg. Bra arkitektur i vård- och omsorgsboenden kan underlätta och berika de boendes liv så de kan stärka och bevara sin självständighet. I takt med att befolkningen blir allt äldre och får större vårdbehov ställs idag höga krav på vård- och omsorgsboenden. Med utgångspunkt i platsens förutsättningar utformar vi goda, kvalitativa och yteffektiva vård- och omsorgsbyggnader med bra funktioner och flöden. Vi skapar miljöer som stödjer det friska hos de boende, där lokalerna är ljusa, luftiga och trivsamma för såväl boende och besökare som för personal.

För att nå god kvalitet till ett rimligt pris krävs engagemang, såväl som ett nära samarbete med byggherrar, brukare och kommuner. Vi har specialistkunskaper och en djup kompe¬tens att hantera en bredd av byggnadsmässiga aspekter – ekonomi, hållbarhet och en arkitektur med omsorg om gestaltning och de boendes och personalens behov. Genom ett integrerat samarbete mellan Nyréns arkitekter, inredningsarkitekter och landskapsarkitekter kan vi säkerställa en hög kvalitet och genomtänkt helhet från idé till inflyttningsklar byggnad.

Nyréns är väl insatta i dagens forskning och krav på vård- och omsorgsbyggnader och anlitas regelbundet för att föreläsa om framtidens vård-och omsorgsboenden.

Nyréns arkitekter arbetar med vård- och omsorgsboenden i alla skeden:
• Lokalprogramsarbete
• Idéarbete, skisser tidiga skeden
• Förslagshandlingar
• Systemhandlingar
• Bygghandlingar

 

Exempel på projekt inom vård- och omsorgsboende och bostäder för äldre:

Råsvägens vård- och omsorgsboende, Tranås

Vård- och demensboendet Solbacken, Motala

Båthöjden Plaza, äldreboende, Nacka

Kv Vårdaren, Motala

Trehörningen, Nynäshamn +55

Exempel på inredningsarkitektuppdrag inom vård- och omsorgsboende:

Vård och omsorgsboende, Åkervägen - inredning

Råsvägens vård- och omsorgsboende - inredning

 

Kontakta oss:

Om du vill samarbeta med Nyréns eller om du vill veta mer om vårt arbete med vård- och omsorgsboenden.
Tveka inte att kontakta arkitekt Maria Uddén: Maria Uddén eller affärschef Emma Kinch: Emma Kinch