2019-06-07

Ta mig till havet

Tisdagen den 28:e maj presenterade vi vårt förslag på utformning av en ny stadsdel, inom projektet Sjöstaden-Stadskärnan, för Trelleborgs kommun. Den nya Sjöstaden återför Trelleborg till strandkanten och ett efterlängtat möte med havet och kommer att bli hela Trelleborgs stolthet och angelägenhet. Den nya Sjöstaden präglas av det enkla vardagslivet där hemkänslan fortsätter utanför dörren. Ett rikt och varierat stadsliv skapas av ett finmaskigt nät av stråk, mötesplatser och målpunkter. Här finns Sveriges sydligaste stadsboende på första parkett vid havet. En stadsdel som tar sikte långt in i framtiden mot ett klimatsmart robust stadsbyggande med urban attraktionskraft.

Har du frågor? Välkommen att kontakta Dag Cavallius.

Mer info om projektet hittar du här

Tillbaka till nyheter