2023-05-12

Seminarium IFLA 2023 den 7/6 – anmäl dig här

Naturmagi, platsen och det kollektiva minnet – besjälade landskap i utveckling

Varje enskild plats präglas av ett historiskt förflutet. Människokroppar, huskroppar och trädkroppar är en typ av representation där former, material och metoder är symboler för en viss tids rådande norm. Samtidigt finns egenvärden och ursprung bortom det rent mänskliga; ekosystem, organismer och sublima förnimmelser det vi inte kan se eller förklara.

Landskapsarkitekturens ingrepp och omvandlingar påverkar den alltomfattande kulturmiljön. Vi vill medvetandegöra hur och varför vi förankrar kollektiva minnen i fysiska platser. Att vi genom parker, torg och naturmark skapar länkar mellan ett närvarande förflutet och en känsla, i nuet. Där delar vi sagor, ögonblick och erfarenheter som i sin tur bygger omsorg om det liv som fanns, och det liv som ska bli. Landskapsarkitektens praktik har en ofrånkomlig påverkan på hur människor förhåller sig till sin omgivning, de ritualer som tillåts ta plats och hur vi vårdar platsers själ över tid.

Hur för man landskapets talan? Vad innebär platsspecifik landskapsarkitektur? Vilka perspektiv och minnen får ta plats när staden förändras?

Välkomna till ett seminarium där vi lever oss in i landskap. Syftet är att undersöka vilka betraktelser på natur-kultur som präglar stadens gröna stadsrum. Folkloristen Tora Wall pratar om de immateriella kulturarv, likt folktro och traditioner, som format våra inställningar. Vi inspireras även av skogsbiologen Sebastian Kirppu och hans förmåga att läsa och kommunicera en ursprunglig naturtyp. Bengt Isling berättar om parker i utveckling och resonerar kring landskapens särart utifrån landskapsarkitektens perspektiv.

Seminariet arrangeras som del av IFLA 2023, tillsammans med Sveriges Arkitekter. Vi på Nyréns Arkitektkontor är glada över partnerskapet och hoppas att vår infallsvinkel kan bidra till former av kollektiva, internationella interaktioner gällande världens landskap. Läs mer om IFLA här: https://www.ifla2023.com/

Drönarfoto nedan: Slottsskogsvallens entrépark i Göteborg. Fotograf Oliver Willskytt, Norconsult.

Datum onsdag 7/6 kl 17.00-19.00.

Nyréns Arkitektkontor, Magnus Ladulåsgatan 63, Stockholm.

  • Bengt Isling, landskapsarkitekt
  • Sebastian Kirppu, skogsbiolog
  • Tora Wall, folklorist
  • Ia Westman, landskapsarkitekt (moderator)

Vi har 50 platser, först till kvarn!

Anmälan via mail senast 31/5 till osa@nyrens.se

Seminariet spelades in via Microsoft Teams. Här hittar du länken till inspelningen.

Vill du veta mer? Kontakta Ia Westman.

Ia Westman

Affärschef Landskap, hållbarhetschef

Telefon
08-698 43 83

E-postadress
ia.westman@nyrens.se

Tillbaka till nyheter