2022-10-25

Rikare grannskap – Webbinarium

Rikare grannskap är ett forskningsprojekt där vi har undersökt hur fyra bildominerande bostadsområden kan omvandlas med hjälp av mobilitetslösningar och stadsbyggnadsprinciper som frigör parkeringsytor för fler bostäder, bättre offentliga rum och grönare boendemiljöer. Projektet har också identifierat drivkrafter, hinder och möjliga strategier för snabbare omställning. Den 27 oktober är ni välkomna att delta på Arkus nätverksträff där Rikare grannskap presenteras.

Anmäl dig här

Klicka här för anmälan till Arkus Nätverksträff 27 oktober 2022, tema Rikare grannskap.

Vi bjuder in

Katarina Borg, stadsplanerare och landskapsarkitekt, Nyréns Arkitektkontor och forskningsinstitutet RISE
Malin Gibrand, trafikplanerare och affärsområdesansvarig stadsbyggnad, Trivector Traffic

Datum och tid

27/10 kl. 08.00 – 09.00

Plats

Digitalt via länk (skickas vid anmälan)

Program

08.00 – 08.05 Arkus ordförande Olof Philipson välkomnar

08.05 – 08.20 Projektgruppen presenterar

08.20 – 08.45 Panelsamtal

08.25 – 09.00 Frågor från chatten

Frågor?

Välkommen att kontakta Arkus info@arkus.se

Rikare grannskap drivs av Nyréns Arkitektkontor ABTrivector TrafficRISE Research Institutes of Sweden och Kungliga Tekniska högskolan i samarbete med Stockholms stadAB Svenska BostäderFamiljebostäderJohn Mattson Fastighetsföretagen ABK2A Knaust & Andersson FastigheterSKBSveafastigheterLaTERRE Fastigheter ABRikshem AB och EC2B Mobility AB. Projektet får stöd av VinnovaInfraSweden och Arkus stiftelse och förening.

Omslagsbilden är en visualisering som visar hur det skulle kunna se ut i Grimsta i framtiden. Visualisering: Andreu Taberner

Tillbaka till nyheter