">In english

Villa Insjön

Den lilla sjön Insjön ligger i Saltsjö-Boo, i Nacka, på vägen från Stockholm mot Gustavsberg. Dess södra strand är bebyggd med sommarbostäder och en hel del nybyggda villor medan den norra sidan är helt obebyggd. Förutom vattenrummet, som sträcker sig mot Velamsund västerut, präglas naturen av berg i dagen och tallskog.

Läs mer

2002 fick vi i uppdrag att skissa på en familjevilla som i sin utformning skulle ta vara på platsens unika möjligheter. Önskemålet var att byggnaden skulle ta tomtens bergknalle som utgångspunkt för dess placering. Vårt förslag till lösning blev en flervåningsvilla som klättrar upp på berget mot tomtens högpunkt och medger utsikt utmed Insjöns sträckning. Byggnaden har halvvånings förskjutningar och hålls samman med ett stort sadeltak.

I nära samarbete med en mycket engagerad byggherre resonerade vi om olika material till ytterväggar, tak och murar. Målsättningen var att skapa en självständig byggnad med materialmässig förankring till platsen. Till sist fastnade vi för att klä ytterväggarna med oljat cederträ, taken med stora plattor av gråsvart skiffer från Chile och bygga murarna vid terrasserna med svart skiffer från Grythyttan. Cederträets rödbruna ton, som också finns i fönsterpartier och innertak anknyter till de omgivande rödbruna tallarnas bark i kontrast till skifferns svärta.

Efter inflyttningen, våren 2007, pågår nu färdigställande av den nya carporten med förråd och den meterhöga skiffermuren/planket. Den nya muren/planket kommer att följa markens variation och hindra familjens vovve från egna äventyr utanför tomten.

Projekttyp
Kompetens
År
2007
Kontaktperson