">In english

VHC i Ultuna

Inredning

Närhet och transparens är ledord för nya VHC-projektet på Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna. Här skapas ett nationellt centrum för veterinärmedicin, husdjursvetenskap och djursjukvård, som med sin samlade vetenskapliga och kliniska kompetens kommer att vara en av världens modernaste anläggningar i sitt slag.

Läs mer

I september 2014 invigs veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum, VHC, för Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna. Den unika anläggningen förenar vitt skilda behov hos studenter, forskare och djur. På uppdrag från Akademiska Hus och SLU har Nyréns Arkitektkontor ansvarat för arkitektur, inredningsarkitektur och landskapsarkitektur.

VHC mäter 53 000 kvadratmeter och inrymmer Sveriges enda universitetsdjursjukhus och utbildningar av veterinärer, husdjursvetare och andra angränsande yrken.

Vid det omfattande inredningsuppdraget har stor vikt har lagts vid att skapa en gemensam helhet i formspråk och färgskala, men med utrymme för att  ge egna karaktärer åt universitetsdjursjukhuset respektive veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum.

Djur-natur-människa är ett tema som vi har utgått ifrån där organiska former och en jordig färgskala med några starka accenter fått fungera som en röd tråd genom alla delar av projektet. Formspråk i möbler och specialsnickerier återfinns både i husets arkitektur och i gårdarnas växtlighet. Samverkan mellan arkitektur, inredning, landskap och konstnärlig utsmyckning sätter också stark prägel på centralrummet där utmaningen varit att med inredningen bjuda in till olika sorters möten för ett stort flöde av människor. Vi har eftersträvat en tydlighet i det storskaliga rummet och lyft fram den integrerade konsten med sina måleriska bilder som också anspelar på djur, natur och människa. Materialen i inredningen är i möjligaste mån långsiktigt hållbara naturmaterial som åldras på ett vackert sätt såsom trä, skinn och ull.

VHC uppfyller kraven för Miljöbyggnad Silver.

Läs mer om VHC arkitektur och landskap här!

 

Fakta
Fotograf
Mattias Nero, Åke E:son Lindman, Jenny Svennås-Gillner, SLU (hundarna)
Inredningsarkitekter
Johanna Köhlin Clarke, Jenny Arensberg, Ebba Engelbrektson, Kristina Jentzen, Karin Broms
Arkitekt
Dag Beskow
Landskapsarkitekt
Bengt Isling
År
2014