">In english

Stockholms första levande fasad!

Om ni går förbi korsningen Drottninggatan/Mäster Samuelsgatan, så lyft på blicken och skåda Stockholms första utvändiga levande gröna vägg!

 

Läs mer

Vi har på uppdrag av Vasakronan arbetat fram förslag på fasadförädling i kvarteret Klara Zenit/Kv Blåmannen, med ambitionen att röra byggnaden så lite som möjligt, men ändå skapa en kommersiellt tilldragande fasad, värdig byggnadens position i staden. Växtväggen är den första etappen i förvandlingen av fasaden.
En växtvägg går i linje med stadens målsättningar att stärka grönstrukturen och öka den biologiska mångfallden i en del av staden där stor brist på grönytor råder. Växterna kommer att växla utseende under året mellan vintergrönt och blomningsperioder. Växterna har valts ut i avstämning med SLU och det finns bland annat lingon, skvattram, strandråg och salvia och en och annan tulpanlök! Den 70 kvm stora växtväggen rymmer 2500 plantor av 40 olika arter. Växterna planteras på filt som är kopplat till ett sinnrikt bevattningssystem. Allt levererat av Greenworks.

Vi som har jobbat med projektet är Sara Norås, Lovisa Berg, Cecilia Rossing, Anna Karin Fallan, Karim Mahdi, Madeline Näslund. Oscar Pyk och Angelica Ering har gjort visualiseringar.

FÖRDELAR MED VÄXTVÄGGEN
• Biodiversitet – Växtväggen drar till sig insekter och bin. Bikupor som finns utplacerade på tak i omkringliggande kvarter får ännu en viktig hållpunkt i jakten på nektar.
• Miljöpsykologiska fördelar – Att se och uppleva mer grönska i staden minskar människors stressnivåer och sjukskrivningar samt ökar arbetsproduktiviteten och välmående.
• Ljuddämpande – Växtväggar reflekterar, bryter och absorberar ljud och kan hjälpa att sänka de höga bullernivåerna på Mäster Samuelsgatan.
• Förbättrad luftkvalitet – Växtväggar har en partikelabsorberande förmåga och renar luft från kvävedioxid.
• Temperaturutjämnande – Växtväggar liksom gröna tak och stadsträd hjälper till att minska de extrema temperaturskillnaderna som uppstår i staden vid hög solexponering av tak och fasader (Urban Heat Island Effect).

Projekttyp
År
2016
Kontaktperson