">In english

Växthuset, Sickla

Handel och restaurang, nybyggnad

År 2005 fick vi uppdraget att rita en spektakulär byggnad som skulle komplettera AtriumLjungbergs övriga fastighetsbestånd i Sicka Köpcentrum. Byggnaden skulle innehålla flera butiker och en restaurang och ligga i direkt anslutning till den centralt belägna Evenemangsplatsen i området.

Läs mer

Tillsammans med vår beställare skapade vi en byggnad som vi kallar Växthuset och placerade den vid Evenemangsplatsens södra del i direkt anslutning till en av de större infarterna till området. Vi ville att byggnaden tydligt skulle annonsera sig i området, såväl dag- som kvällstid, och gav den en lätt och transparent karaktär, där formen, materialet och ljuset blev en viktig del av arkitekturen.

Den vita byggnaden i två våningar har en prefabricerad stomme i betong och hela väggar av glas från golv till tak. Glasets vertikala dekor associerar till en skog av vita björkstammar, vilket ger byggnaden och platsen ytterligare en dimension. Butikerna och restaurangen skulle tydligt annonsera sig utåt i byggnadens alla fasader så dessa utformades därför som framsidor. Invändigt är alla butiker samt restaurangen förbundna med varandra. Restaurangen har medvetet placerats en trappa upp från gatuplanet för att skapa en avskild¬het från shoppingstråket. Från restaurangens inre rum och från den stora grönskande öppna gården, med uteservering, kan man blicka ut över Evenemangsplatsen och butikerna. Butikerna och restaurangens öppna rum med stora glaspartier ger ett generöst ljusinsläpp in i byggnaden.

Projekttyp
Kompetens
Fakta
Fotograf
Sten Jansin
År
2006
Kontaktperson