">In english

Västra Roslags-Näsby

Täby

2014 vann Kärnhem, med oss på Nyréns som arkitekter, markanvisningstävlingen om en del av den nya stadsdelen Västra Roslags-Näsby i Täby.  Vår del är det första man möter av stadsdelen från norr. Målsättningen är att Roslags-Näsby ska ligga i framkant när det kommer till hållbar stadsutveckling – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Läs mer

Med inspiration från amerikanska och engelska sk  ”townhouses” är byggnadsvolymen indelad i tre tydliga enheter eller hus med likartad stomuppbyggnad men med individuella arkitektoniska uttryck kring respektive trapphus. Varje huskropp har genomgående trapphus så att man har access till huset både från gata gård. Vi har valt väl beprövade och långsiktigt beständiga fasadmaterial med låga underhållskostnader såsom tegel, trögrostad plåt, keramiska plattor, platsgjuten betong, granit och trä. Färgtonerna är dova, med relativt låg mättnadsgrad. Detaljprecision i genomförandet är viktig.

Husens tre tak fyller olika funktioner. Det högst belägna taket fungerar som biotoptak. De övriga två taken är belagda med sedum och har solpaneler för att bidra med fastighetsel. Mellan dessa tak finns för varje huskropp en, för alla i huset boende, gemensamma takterrass. På takterrasserna, som nås från alla trapphus, kan man odla, umgås och njuta av utsikten.

Den goda bostadsmiljön skapas genom välstuderade, ofta genomgående lägenheter med kontakt med både gata/park och innergården. Projektet innehåller ca 50 lägenheter i varierade storlekar, många vända mot minst två håll och med generösa balkonger för samvaro mot gården i söder. Lägenheternas uppbyggnad medger i flera fall möjlighet till öppet samband mellan vardagsrum och kök mot gata. Lägenheterna mot Centralvägen har generösa burspråk som medger utblickar i vägens förlängning.

Fakta
Team
Dag Cavallius (ansvarig arkitekt), Johan Söderberg, Aaron Nyrén, Oscar Pyk, Daniel Ericsson (landskap)
Visualisering
Kalle Eliasson, E3D (översta bilden)
År
Pågående
Kontaktperson