">In english

Uteservering, Uppsala slott

Sommaren 2015 fick Uppsala slott och Konstmuseet, via Statens fastighetsverks försorg, ett nytt kafé med lunchrestaurang och festvåning. Lagom till turistsäsongen året efter förstärktes satsningen med en ny uteservering, vackert placerad på slottets södra sida där solchanserna är goda. Uteserveringen, som är utformad som ett trädäck med sarg, rymmer 50 sittande gäster.
Att kunna erbjuda en uteservering vid Uppsala slott är något Statens fastighetsverk och hyresgästen Konstmuseet haft önskemål om en längre tid. Det fanns också med i planeringen redan första året då den nya kafé- och restaurangdelen öppnades i Vasasalen.

Läs mer

En plats i solen
Uteserveringen, som fått form av ett trädäck med sarg, är utformad av slottsarkitekt Tomas Lewan och placerad precis utanför den nyligen öppnade kafé- och restaurangdelen i slottets souterrängvåning. Utöver den praktiska närhetsaspekten var också väderstrecket viktigt för valet av plats. Placeringen och utformningen är anpassad till verksamhetens önskemål och byggnadens förutsättningar.

Samhörighet med slottstornet
Uteserveringen, som är tillgänglighetsanpassad och kan nås via en ramp, är stor nog att rymma upp till 50 sittande personer. Besökarna kan antingen slå sig ner på fasta bänkar, som löper längs sargens rundade kortsidor, eller vid bord. Såväl däcket som den fasta inredningen består av ekologiskt impregnerat trä. Serveringen har fått en diskret grå kulör för att inte störa intrycket av slottets fasad vars sockel har samma färgton. Genom att ge serveringen formen av en rundad sarg skapas samhörighet med slottets vackra och runda torn.

Utvecklingen av Uppsala slott som besöksmål
Statens fastighetsverks målsättning är att kontinuerligt vidareutveckla Uppsala slott som besöksmål, ett arbete som bygger på nära samarbete med Uppsala kommun och hyresgästerna i slottet. Den nya uteserveringen, som är ett led i detta arbete, slog upp sina portar i början av juli 2016 och hålls öppen under vår- och sommarsäsong så länge vädret tillåter.

Statens fastighetsverk, konstmuseet och kaféoperatören Cajsas kök har i samråd drivit projektet. Förslag och därefter produktionshandlingar har tagits fram av slottsarkitekt Tomas Lewan. Möbelval och planlösning har gjorts av inredningsarkitekt Jenny Arensberg i nära samarbete med slottsarkitekten och konstmuseet.

Läs också om Uppsala konstmuseums kafé- och konferensvåning i Uppsala Slott här

Läs även om inredningsuppdraget för Café Slottet, Uppsala slott här

Projekttyp
Fakta
Team
Tomas Lewan, ansvarig slottsarkitekt, Jenny Arensberg, inredningsarkitekt
Beställare
Statens Fastighetsverk och Uppsala konstmuseum
Foto
Hermine Werner
År
2016