">In english

Urban Lund

Clemenstorget i Lund

Som en av Sveriges mest trafikerade tågstationer är Lund C ett viktigt regionalt nav som ständigt växer och området kring stationen är ett av stadens viktigaste stadsrum. Kring utvecklingen av området pågår sedan 2011 ett stort arbete med att ta fram ramprogram för utveckling och ett mer hållbart resande.

Läs mer

Ambitionen är att skapa ett attraktivt första möte med Lunds stadskärna, att anpassa stationen och dess service för många resenärer samt vitalisera förutsättningarna för handel och spontana möten. Arbetet avser stationsområdet på bägge sidor spåret, men Clemenstorget och Bangatan är extra viktiga stadsrum. Nyréns Arkitektkontor är ett av tre tävlande team som gjort gestaltningsförslag för området.

Läs mer om tävlingen och juryn utlåtande här!

Projekttyp
År
2014
Kontaktperson