">In english

Uggleberget i Hovås

Vårt förslag för nya hyresrätter på Uggleberget tar avstamp i platsens förutsättningar och karaktär. Vi har inspirerats av den dramatiska topografin med sina enastående utblickar, berghällar med enar och ljung och den tätare, mer intima tallskogen i områdets lägre delar.

Läs mer

Projektet Uggleberget är resultatet av ett parallellt skissuppdrag efter prekvalificering där fem arkitektkontor blev utvalda att ge förslag på hyresrätter i stadsdelen Nya Hovås för beställaren Familjebostäder i Göteborg.

Vår arkitektur är nytänkande med rötter i den erfarenhet och tradition vi har utvecklat på Nyréns Arkitektkontor. Detta tar sig utryck i byggnadernas enkla formspråk och tydliga och hållbara material. Byggnader och markanläggning förenar sig med platsens färgskalor och materialitet. Vi föreslår tegel, i gråa och bruna toner, med inslag av trä som dominerande fasadmaterial. Punkthusens översta våning kläs med träspån som ansluter till tallarnas kronor. På marken använder vi tegel, sten och trä.

Föreslagna byggnadskroppar är täta och effektiva utan att kompromissa med projektets höga arkitektoniska ambitioner. De kompakta byggnaderna skapar förutsättningar för både god projektekonomi och utrymme för naturen att leta sig in mellan husen. Vi vill maximera upplevelsen att husen landar i naturen med gott om utrymme för luft, ljus och träd mellan byggnadsvolymerna.

 

Familjebostäder valde att gå vidare med förslag ställda av Fojab och Liljewall arkitekter.

År
2015