">In english

Tobaksmonopolet 4, Stockholm

Nytt bostadshus i hörnet Rosenlundsgatan/Maria Skolgata på Södermalm i Stockholm som innehåller 91 lägenheter och 4 lokaler. Första inflyttning blev i september 2015.

Läs mer

Fasaderna
Den nya bostadsbebyggelsen förhåller sig till stenstadens skala i höjd men har ett eget uttryck anpassat för platsen. Fastigheten var tidigare obebyggd med en liten park på en bergknalle lik den på motstående sida om Rosenlundsgatan, en rest av den ursprungliga topografin som idag försvinner mer och mer i innerstadens kvarter.  Vi ville ge fasaderna ett eget uttryck som påminner om berget och jorden och tidigare växtlighet.

Bebyggelsen ville vi göra samtida  med ett nytt material på fasaderna mot gatan. Vi valde en industriell karaktär med blanka plåtskivor i skiftande kulörer för de fem bostadsvåningarna.

Fasaden mot Rosenlundsgatan i gröna kulörer ska ge en illusion av bladverk. På den översta våningen under terrassvåningen har varje lägenhet en utstickande ”holk” som ger en utblick men även en variation i fasaden. Bostadsentréerna markerar sig tydligt mot den i övrigt uppglasade bottenvåningen. Den indragna terrassvåningen mot gata och gränd är i ljus puts och sockelvåningen är klädd med natursten.

Fasaden mot Maria Skolgatan har rödbruna jordfärgade kulörer för att ge ytterligare ett uttryck av platsen med berg och jord. Mot den inre gården ansluter fasadmaterialet till de befintliga byggnaderna som till största delen är i puts. Gårdsbalkongerna har dessutom fått en träfasad som känns ännu mer värmande att luta sig mot på soliga kvällar. 

Gården
Utanför det befintliga Tobaksmonopolets matsalsbyggnad finns en park som historiskt utnyttjats av fabrikspersonalen under raster. Den är viktig att bevara ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Där finns också en del exotiskt växtmaterial att bevara.  Den nya bostadsgården ansluter till den befintliga topografin och trappar sig ner mot den kvarvarande befintliga delen av trädgården.

Gården riktar sig mot öppningen av kvarteret mot Maria Bangata och i förlängningen mot Tanto. Likt traditionella odlingsterrasser sänker sig avsatser som ska ge dagens boende möjlighet till nutida odling och samvaro, och anknyter därmed till den historiska användningen av kvarteret med tobaksodling. För marklägenheter erbjuds generösa uteplatser, och balkongerna är rejält tilltagna för att även här kunna erbjuda växtlighet, vilket bidrar till ett grönt intryck mot gården.

Lägenheterna
De allra flesta lägenheter är genomgående och har ett öppet samband mellan vardagsrum och kök. Köken placerade mot gatan är rymliga och har ett fönsterparti med ett franskt fönster som för in ljuset ännu längre in i lägenheten. Vardagsrummen med sin generösa balkong vetter mot gården som ligger i ett söder- och västläge. Både balkonger och de stora terrasserna högst upp ger möjlighet till både odling och samvaro. Hörnlägenheterna får en fin rymd och unik utsikt i och med det öppna sambandet mellan kök och vardagsrum.

Fakta
Foto
Sten Jansin
Team
Tua Franklin, Maria Uddén, Katarina Marteleur, Anna Frank, Petra Lindeqvist
År
2015