">In english

Svenssons i Lammhult - Sickla

Snart efter att Svenssons i Lammhult öppnat butik i Sickla, inrymd i Expo, Atlas-Copcos utställningsbyggnad för gruvborrar, ursprungligen ritat av Bengt Hidemark på 60-talet, upptäckt man att byggnaden  var för liten. Lösningen var att expandera in i grannhuset, en kontorsbyggnad kallad Tekniska kontoret.

Läs mer

De två byggnaderna var inte sammanbyggda, mellan dem fanns en smal kilformad glipa. Vår uppgift blev att i etapp 1 rita en länk mellan dem och i etapp 2, att rita en ny gemensam huvudentré som innehöll en hiss och trappa som skulle försörja alla de olika nivåerna.
Lösningen blev en generös spiraltrappa som genom sin form och storleken lyckas nå samtliga våningsplan. Trappan, liksom länken och trappan i etapp 1, målades i Svenssons i Lammhults röda färg.
Exteriört var tanken att samspela med de bägge byggnadernas volymer. Entrén ligger i liv med och tar upp höjden från Expo´s sydfasad medan den bakre delen sträcker sig upp till samma höjd som Tekniska kontoret.  Även glasfasadens vertikala indelning kommer från Expo.

Projekttyp
Kompetens
År
2012
Kontaktperson