">In english

Kv. Sveaorden, Bredäng

Kompletteringsbebyggelse i Bredäng

Bredängs av många omtyckta och naturnära bostadsarkitektur med höghus i park och en hel del radhus har kompletterats med 3 st nya punkthus vid Ålgrytevägen. Byggnaderna har lägenheter i olika storlekar – från 1 rok till 4rok - och är grupperade kring en södervänd gård. Nybebyggelsen har skala och proportioner som avpassats till den befintliga kulturhistoriskt klassade bebyggelsen.

 

 

 

Läs mer

Till ett av de större bostadshusen i Bredäng hörde en tomt med en befintlig garageanläggning som den privata fastighetsägaren ville utveckla. Nyréns tog fram ett planförslag med tre punkthus som gjorde garagets tak till ett gårdsrum. Veidekke utvecklade sedan projektet vidare med Nyréns som arkitekter för de tre nya bostadshusen med bostadsrättslägenheter i olika storlekar. Garaget inarbetades i projektet. Dess tak försågs med ett trädäck och planteringsmöjligheter kopplat till en sydvänd pergola som liksom övriga markarbeten och omgivningar utformades av Nyréns landskapsarkitekter.

Mot Ålgrytevägen finns lokaler i husets bottenvåning. Husets sockelvåning har fasadtegel och mönstermurade portomfattningar samt entréer med ekdetaljer. Flertalet lägenheter har hörnläge med utblickar i flera riktningar. Glaspartier ner till golv ger ljus och utblick åt de större bostädernas korridorer.
Byggnadernas skala anknyter till Bredängs höghusskala och anspråkslösa tonläge.

Projektet är i linje med Veidekkes standard Svanen-certifierat.

 

Fakta
Antal lägenheter
110
Team
Katarina Marteleur, Tomas Lewan, Fredrik Evensen, Bengt Isling, Ulrika Lilliehöök, Karin Klevemark, Måns Kärnekull, Oskar Pyk, Delia Raileanu
Foto
Åke E:son Lindman
År
2017