">In english

Svea Artilleri

Kaserngården vid gamla artilleriregementet

Två nya halvmåneformade byggnader har uppförts på kaserngården vid gamla artilleriregementet på Valhallavägen i Stockholm. Gården har öppnats ner mot Starrbäcksängen. Projektet  är ett av landskapsarkitekternas första uppdrag på Nyréns Arkitektkontor och har pågått sedan 1987. Nu är det klart!
 

Läs mer

Platsen kring dammen var en del av den mindre stadsdelen Starrbäcksängen som stod färdig 1992. Kontoret ritade hus och mark och Stadsbyggnadskontoret med Aleksander Wolodarski stod för planen. Redan i projektets visionsfas fanns kopplingen till Stockholms centrum ner mot Nybroplan över Nybrogatan genom regementet. Steg för steg har allt förverkligats och Nyréns varit kvar som landskapsarkitekter genom hela projektet från 1987 till 2013, med alla de olika byggherrar som varit inblandade. I utformningen av landskapet har man använt mycket sten eftersom det är ett hållbart, funktionellt och väldigt vackert material. I projektet används tre typer av sten; storgatsten som ligger längs fasaderna som avgränsning av det som återstår av kasern-gårdens grus. Bohuslänsk granit i murar, trappor och entrésteg samt en gul kinesisk sten i gångbanehällar. Den har även använts på Nybroplan och som beklädnadssten på en del av de omgivande bostadshusen, bland annat punkthuset Svea Torn.

Projekttyp
År
2014
Kontaktperson