">In english

Styrpinnen 19 Norrmalmstorg

Stockholm

Projekt Styrpinnen 19 är ett om- och nybyggnadsprojekt vid Norrmalmstorg i centrala Stockholm. Projektet är genomfört med höga krav på hållbarhet som en miljöklassad byggnad.

Läs mer

Fastigheten uppfördes ursprungligen ca 1880 som bostadshus men övertogs av varuhuset MEA år 1900. På 1980-talet revs delar av originalhuset och en nybyggnad gjordes mot baksidan. Denna nybyggnad har nu ersatts av en ny kontorsbyggnad i 9 våningar med en välvd glasad takkonstruktion ovan den urspungliga byggnaden. Av originalhuset återstår fasaden och byggnadskroppen närmast Norrmalmstorg.

Entrévåningens fasad mot Norrmalmstorg har fått en ny utformning inspirerad av den ursprungliga MEA-fasadens stora smäckra skyltfönster. Entrépartier görs i blanka rostfria profiler och har sockel i granit. Brandgaveln i väster förses med smal ljusslits. Den för byggnaden signifikanta s.k. MEA-trappan rekonstrueras i nytt läge på samma sätt som vid ombyggnaden på 1980-talet.

Om-och tillbyggnaden omfattar totalt ca 8500 kvm BTA. Projektet är genomfört med höga krav på hållbarhet som en miljöklassad byggnad.

Projekttyp
Fakta
Storlek
5800 m² Kontorsyta, 800 m² Butiksyta
Fotograf
Rasmus Norlander
År
2012
Kontaktperson