">In english

Stora Hamnkanalen, Göteborg

Nyréns gör flytande mötesplats i Göteborg. Food Boats, kajakuthyrning, odling, bad och massor av sittplatser i solen står högt på önskelistan när vi utvecklar göteborgarnas nya mötesplats vid Stora Hamnkanalen.

Läs mer

Nyréns Arkitektkontor har arbetat fram ett nytt förslag för Stora Hamnkanalen i Göteborg. Med höga kajkanter och få trappor har göteborgarna och dess besökare alltid haft svårt att komma i kontakt med de många kanalerna och det glittrande vattnet i centrum. Vår uppgift har handlat om att utreda vad som kan rymmas i kanalen och uppfylla en önskan hos stadens invånare att komma närmare vattnet och göra omgivningarna livfullare.

Genom ett sinnrikt system av ramper och trappor ger förslaget maximal kontakt med vattnet som blir tillgängligt för alla på ett inkluderande sätt. Bryggorna bildar även ett alternativt stråk för den som vill promenera längs kanalen nere vid vattnet. Food Boats, kajakuthyrning, odling, bad och massor av sittplatser i solen står just nu högt på önskelistan. En viktig del av arbetet är därför att knyta till sig aktörer som vill vara med och förverkliga dessa nya aktiviteter och upplevelser.

Behoven är många och just nu arbetar vi för fullt med att utveckla vår idé som bygger på enkla flytbryggor som anpassar sig efter de stora nivåskillnaderna i vattenståndet

Projekttyp
År
2015
Kontaktperson