">In english

STIM, kv Stettin

huvudkontor och bostäder

SKISSFÖRSLAG PÅ NYBYGGNAD AV BOSTÄDER OCH KONTOR PÅ STIM:s BEFINTLIGA TOMT VID GÄRDET 

Kvarteret Stettin ligger i Stockholm, strategiskt placerat i hörnet Sandhamnsgatan/Lindarängsvägen där Gärdets storskaliga landskapsrum övergår i Värtahamnens planerade stadsstruktur. I förslaget ges STIM en ny kontorsbyggnad med egen identitet och samtidigt skapas attraktiva bostäder.

Läs mer

De nya byggnaderna ansluter till den befintliga bebyggelsen utmed Sandhamnsgatan med sina gavlar, samtidigt som den länkar ihop den idag oavslutade kvartersstrukturen genom att skapa ett tydligt hörn.

En lång bostadsbyggnad i sju våningar veckar sig likt ett N. Ovanpå bostadsbyggnaden utmed Lindarängsvägen placeras en högre kontorsbyggnad på ytterligare sju våningar. Byggnaden skapar ett landmärke och en ny stadsfront mot Gärdet och Värtan.

Förslaget ger ca 145 lägenheter.

Läs också om ombyggnationen av STIM:s huvudkontor här

Projekttyp
Kompetens
Fakta
Team
Maria Uddén, Johan Forssman
År
2010
Kontaktperson