">In english

Stapelbäddsparken, Göteborg

Stapelbäddsparken ingår som en del av Norra Älvstranden i Göteborg. Under varvsepoken var Stapelbädden full av aktivitet och löst material för båtbyggeri. Något av detta har vi velat återskapa med de tillägg vi gjort i detta som blivit ett stadsrum av en ny typ i stadsdelen.

Läs mer

Utgångsläget i Västra Eriksberg var varvsområdet där Eriksbergsvarvet från mitten av 1800-talet fram till 1979 byggt allt större båtar på stapelbäddar och på slutet supertankers i torrdockan. Det hela tog ett abrupt slut i samband med varvskrisen som praktiskt taget utraderade denna en gång så blomstrande industri. Så småningom fick Göteborgs stad ta över marken och har genom det som blivit Älvstranden Utveckling ab utvecklat den till ett modernt bostadsområde.
Stapelbädd 6 användes senast till att bygga Ostindiefararen Götheborg som gick av stapeln 2003. Då fanns ca 2/3-delar av den gamla stapelbädden kvar. Den översta delen är idag riven för att ge plats för byggnader med sjöutsikt och en trädplantering.

De nedersta delarna av stapelbädden är i princip intakta. Där finns omkringliggande stödmurar och pirer och i mitten stapeln där båtarnas byggdes på en släde. Det mesta av det befintliga är lagat och sparat. Belysning är tillagd. Ytan kan användas för skateboard, klättring, parkhäng och evenemang. En intressant detalj är allt flytande vrakgods och annat material som älven sköljer upp dagligen som bara det skapar massor av lekmöjligheter.

Projekttyp
Fakta
Fotograf
Bert Leandersson
Byggherre
Älvstranden Utveckling AB genom Thomas Nygren
Beställare
Göteborgs stad, Park och naturförvaltningen genom Charlotte Horgby, Bengt Nilsson och Barbro Schröder.
Belysning
Michael Hallbert Ljusdesign AB
Entreprenör
Skanska Sverige AB
År
2011
Kontaktperson