">In english

Solgårdsterrassen

Bostäder i centrala Stenungsund

Projekttyp
Kompetens
Fakta
Uppdragsansvarig
Kerstin Bernow
Uppdrag
Formgivningstävling bostäder
Tävlingsmotto
”BLICKA”
Beställare
Stenungsundshem AB
År
2010