">In english

Södersjukhusets entrégård, Stockholm

Entrégård, innergård med mera, nybyggnad

Projektet omfattar en avdelning för bilddiagnostik, ny entréhall samt nyanlagda entrétorg och innergårdar. Landskapsgestaltningen har på ett grundläggande plan handlat om att skapa en så väl fungerande och estetiskt tilltalande trafiklösning som möjligt. Planteringarna är en lek med topografin genom tvärställda växtkompositioner som understryker vågtoppar och vågdalar. Innergårdarna är främst gestaltade för att upplevas från glaslänkar och fönster i omgivande byggnader. En mönsterverkan har skapats med kantstöd av stål, grusytor och planteringar med skuggtåligt växtmaterial.

Projekttyp
År
2002
Kontaktperson