">In english

Slupen 1 , Västra Hamnen

Malmö

Nya bostäder vid Einar Hansens esplanad och nya stadsparken i Malmö. Byggnaden ingår i ett bostadskvarter av flera i det nyetablerade området Fullriggaren. Den ligger i stadsparkens nordöstra hörn och utgör ett avslut och början på en gränd som löper genom kvarteret. 

Byggnaden är i fem våningar med markerat hörn i sju våningar. Fasaden är av rödbrunt tegel med inslag av ljus puts i fönsternischer och mellan fönster samt balkonger. Fönster i samma kulör som putsen.  Alla lägenheter har balkong mot väster, esplanaden och stadsparken. Idén med gestaltningen har varit att formge byggnaden så stadsmässigt som möjligt men med en lekfullhet och variation i utformningen av balkongerna som ligger mot esplanaden. Markering av sockelvåningen utförs med avvikande fönsterstorlekar och putsytor.

Projekttyp
Kompetens
Fakta
Ansvarig arkitekt
Helene Sandgren
År
2012