">In english

Slottsskogsvallens entrépark, Göteborg

Nyréns Arkitektkontor vann tävlingen för Slottsskogsvallens entrépark i Göteborg. Förslaget visar hur parken med omgivande skogsbeklädda kullar kan bli en lekfull plats för spontanidrott, motion och fysisk aktivitet. Parken rustas upp, kompletteras och utvecklas med väl riktade tillägg och rumsliga möjligheter som kan byggas ut i etapper inför Göteborgs 400-årsfirande. Tävlingsförslaget utgår från ett tydligt perspektiv på inkludering och jämställdhet där unga tjejers behov särskilt står i fokus.

Juryn skriver i sin motivering: "Det vinnande förslaget lyckas både handfast ta vara på och lyfta fram platsen inneboende kvalitéer och samtidigt ge förutsättningar för att bli en modern aktivitetspark."

 

 

Läs mer

En central plats med spegeltak blir en av flera mångfunktionella ytor för spontanidrott och dans med fokus på att locka fler tjejer till fysisk aktivitet. Nyréns visualiseringsstudio med Andreu Taberner i spetsen visar förslagets idé med den jämställda platsen för alla. Spegeltaket för dans och andra aktiviteter är en ny mötesplats som kan bli en symbol för parken och en dragare med ett unikt program. Platsen möjliggör en bredd av aktiviteter där det är enkelt att välja grad av deltagande.

I förslaget finns plats för spontana initiativ och mer organiserade aktiviteter. Idag finns en större efterfrågan på aktiviteter som inte är typiska föreningsaktiviteter utan som äger rum i självorganiserad regi i det offentliga rummet. Många vill vara i ett sammanhang, en form av semiorganiserade aktiviteter där du kan dyka upp när du vill utan att vara medlem. Spontant med ändå organiserat.

Dalgångarna mellan kullarna knyter samman slottsskogen med Slottsskogsvallen på ett tydligt sätt. Formgivningen är inspirerad av Slottsskogens eleganta 20-talsklassicism. En fritt formad labyrint an häckar, murar, ramar och speglar skapar en lek mellan öppenhet och slutenhet. Isag uppfattas platsen som stilig, men tom på innehåll och alltför storskalig. De kulturhistoriska värdena med den övergripande rumsindelningen behålls och förblir synlig. Stommen i denna är de uppvuxna träden, dammen och skogsbrynen. I de befintliga rum som formas av dem infogas mindre platser med en ökad detaljering som kommer av de olika programmen.

Bakgrund
Den 29:e maj beslutade Idrotts & Föreningsnämnden i Göteborgs Stad att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en arkitekttävling för Slottsskogsvallens entrépark. Detta skall vara en satsning inför stadens 400-års jubileum 2021. Förslaget ska visa hur Slottsskogsvallens entrépark med tillhörande skogsbeklädda kullar kan rustas upp, kompletteras och utvecklas. Särskilt fokus ska ligga på att föreslå nya inslag som gör parken till en aktiv och attraktiv mötesplats i enlighet med tävlingsuppgiftens vision och mål.

Slottsskogsvallens entrépark planerades som en pampig entré och förgård till Slottsskogsvallen, som var en del i Göteborgs Stads 300-års jubileum 1921. Sedan dess har både parken och Slottsskogsvallen använts som arena för såväl stora evenemang som för vardaglig träning, vardagsliv och nöjen i olika former. Nu ska Göteborgs Stad även börja ett arbete med Slottsskogsvallens entrépark så att hela Slottsskogsvallsområdet blir attraktivt och kan användas som mötesplats under stadens 400-års jubileum 2021, och länge efter det. Stadens förhoppning är att parken återigen ska väcka besökarnas intresse och skapa glädje kring fysisk aktivitet i olika former.

Se hela tävlingsförslaget här: SPEG-LING

Projekttyp
Fakta
Team
Ansvarig: Bengt Isling, Landskapsarkitekt LAR/MSA
Handläggare: Petra Lindeqvist, Landskapsarkitekt LAR/MSA, Kerstin Holmgren, Landskapsarkitekt LAR/MSA
Medverkande: Kristina Dexner, Landskapsarkitekt LAR/MSA, Susanna Juhlin Glembrandt, Arkitekt SAR/MSA,
Emma Pihl, Planeringsarkitekt FPR/MSA, specialist jämställda platser och social hållbarhet
Anna Birath, specialist kulturmiljövård
Andreu Taberner, visualiserare, arkitekt, bild
Specialister
Nicolas Philip, ljusdesigner, specialist belysning
Karin Book, Fil.dr. och universitetslektor i idrottsvetenskap Malmö universitet, specialist jämställdhet och idrott
År
2018
Kontaktperson