">In english

Rosendal - Etapp 3

Uppsala

2015 gick vi vidare i markanvisningstävlingen om utformning av ett av kvarteren inom Rosendal, etapp 3 i Uppsala med Kärnhem som byggherre. Vårt förslag är inspirerat av Uppsala kommuns ambitioner när det gäller variation och mångfald i stads- och boendemiljön med människan och naturen i centrum.  Vi vill skapa förutsättningar för ett gott socialt liv i en ekologiskt hållbar stadsdel.

Läs mer

Kvarteret har ett strategiskt läge i anslutning till stadsdelens nya torg och Torgny Segerstedts Allé. Här kan vi skapa ett spännande kvarter som utåt vänder sig mot ett intensivt stadsliv och inom sig innehåller en västervänd, grön och generös gård. På bottenvåningen är det naturligt med kommersiella lokaler i kvarterets båda östliga hörn. Butiker, restauranger och caféer i bottenvåningen bidrar positivt till en levande gatu- och stadsmiljö.

Med inspiration från amerikanska och engelska ”townhouses” föreslår vi att vår del av kvarteret indelas i fem tydliga enheter eller hus med likartad stomuppbyggnad men med individuella arkitektoniska uttryck.  Genom att varje enhet har sitt egna huvudsakliga fasadmaterial och även är indelad vertikalt förstärks varje huskropps identitet. Entréerna till bostadshusen artikuleras särskilt. Trapphusen är dagsljusbelysta och välkomnande och genomgående mellan gata och gård.

Husens tak ligger på olika nivåer och fyller olika funktioner. De två högst belägna taken fungerar som biotoptak. De övriga är belagda med sedum och två av taken har solpaneler för att bidra med fastighetsel. För varje huskropp finns en för trapphuset gemensam takterrass. På terrasserna, som nås direkt från trapphusen, kan man odla, umgås och njuta av utsikten.

Vi vill med vårt förslag tillföra något speciellt och oväntat när man går in på kvarterets gård. Här överraskas besökaren av gårdens värme, dess sammanlagda grönska och de generösa böljande och gröna balkongerna.

Fakta
Team
Dag Cavallius (ansvarig arkitekt), Aaron Nyrén, Oscar Pyk, Daniel Ericsson (landskap)
Visualisering/Ill.
Kalle Eliasson - E3D, Oskar Pyk
År
Pågående
Kontaktperson