">In english

Råsvägens vård- och omsorgsboende - inredning, Tranås

Tranås kommun uppför ett äldreboende med 54 lägenheter för inflyttning hösten 2018.  Vi fick i uppdrag att ta fram planlösning, möbler och inredning till gemensamma utrymmen och personalutrymmen. Vår föresats har varit att göra ett trivsamt och funktionellt boende med kvalité och omsorg.

Läs mer

Bakgrund
Äldreboendet är planerat för 6 avdelningar, 4 st för demensboende och 2 st för korttidsboende. Byggnaden är utformad som ett E i plan, med en gemensam del och lägenheterna fördelade i tre flyglar. Den har två våningar och många stora fönster med låg bröstning för bra utblickbarhet. I fyra av lägenheterna finns det möjlighet till parboende.
Råsvägens äldreboende är uppfört i enlighet med kraven för Miljöbyggnad Silver. Mycket omsorg har lagts på den yttre miljön via Nyréns landskapsarkitekter. På framsidan finns en damm med fontän, bryggpromenad och växter. Runt byggnaden finns gröna och frodiga gårdsmiljöer för upplevelser, aktiviteter och rehabilitering.
I entrébyggnaden finns gemensamhetsytorna. I entréplanet möter man ljuset på gården och den lilla kaffehörnan. Till höger ligger samlingsrummet med kamin. Det har ett öppet samband mellan entrévåning och övervåning. Gymmet för lättare träning, spa och frisör finns på planet ovan där det även finns sittplatser med utsikt. Kontor, tillagningskök och personalytor är också placerade i entréhuset. Formen på huset ger alla rum fina utblickar mot trädgård och natur.
Inredningsarkitekternas roll under hela projektet från programbeskrivning fram till färdig byggnad har varit att föra fram verksamhetens kunskap och behov för att skapa en funktionell och vacker byggnad.

Karaktär och känsla
Utgångspunkten har varit att vi vill skapa miljöer som är både vackra och hemlika samtidigt som de ger stöd i vardagen. Vi har t.ex. arbetat med färg och kontraster för att hjälpa boende med nedsatt syn eller demens att orientera sig och skapa ökad tillgänglighet.
Inredningen är anpassad så att personer med låg rörlighet, demens samt syn- och hörselnedsättning ska kunna röra sig i lokalerna. Miljöerna är också överblickbara och lätta att känna igen.
Karaktären på inredningen för de boende har ett klassiskt formspråk för igenkännbarhet. Den är ombonad och ger en varm hemtrevlig känsla. Avdelningarna på respektive plan har olika mönstrade textilier i alla kök för att göra dem välbekanta och trivsamma. Mycket omsorg har lagts på möblernas kvalité, material och funktion.
Personalens rum ger plats för koncentration vid skrivarbete samt för paus och vila. Här har inredningen ett mjukt formspråk och ett modernare uttryck. Träslaget i möblerna är ek.

Färdigställande
Vi har arbetat med idéskisser, förslag och framtagande av förfrågningsunderlag. Beräknad inflytt hösten 2018.

Läs om två av våra andra projekt i Tranås: Fröafallsskolan och Arena Tranås

Fakta
Team
Eva Nyberg, Jenny Arensberg, Carl Samuelsson, Karin Broms
Totalyta
ca 5300 kvm
År
Pågående