">In english

Port 73, Haninge

Handelscentrum

Nyréns har i flera etapper varit arkitekt och landskapsarkitekt i utvecklandet av handelsplatsen Port 73, tidigare Haninge Handel. Den senaste, etapp 3, består av en ny profilbyggnad om ca 12 000 m² nybyggnad med butiker och restauranger i två plan samt utemiljö med torg, planteringar, parkering och busshållplats.

Läs mer

I ett klassiskt handelsområde mitt i Södertörn har Atrium Ljungberg lagt grunden till en ny regional handelsplats med över 40 butiker som erbjuder en kombination av rationell volymhandel med en gallerias mångfald och köpupplevelse. Här finns dagligvarubutiker, mode, träning och en rad nya restauranger och andra matupplevelser.

Port 73 ligger vid riksväg 73 och fungerar som ett nav i södra Storstockholm i korsningen mellan Nynäsvägen och Gudöbroleden. Stora satsningar görs i regionen som kommer att förbättra kommunikationen ytterligare såsom utbyggnad av Nynäsvägen och pendeltågstrafiken med ny station i Vega. I närheten planeras också bostadsområdet Vegastaden varifrån 10 000 invånare kommer att ha gångavstånd till Port 73.

Den tredje och senaste etappen av Port 73 är utformad för att utgöra en tyngdpunkt på handelsplatsen. Gestaltad utifrån ledorden ”kyrkan mitt i byn”, är den områdets enda byggnad i två våningar och anknyter till områdets nya busshållplats. Den andra våningens täta byggnadsvolym kragar ut över den första våningens uppglasade skyltfönster och butiksentréer och ger både en rumsskapande som väderskyddande effekt.

Byggnaden är förberedd för framtida förändringar av funktioner. Den höga våningshöjden möjliggör installationer för olika framtida användningsområden. Fasaderna på det övre planet är konstruerade av standardiserade element av plåt och stenull som i framtiden kan bytas ut mot fler fönsteröppningar om behov uppstår.

I grunden är huset en rationell plåtlåda. Karaktärsskapande är det utkragande övre planet och glaspartierna med profiler av rå (obehandlad) aluminium. Elementskarvarna i plåtfasaden är övertäckta med aluminiumprofiler av små mått som även används för infästning av butiksskyltar.  Som inramning av fönsterpartierna på det övre planet har överdimensionerade täcklock använts. En skena i samma material och dimensioner som glaspartiets profiler med belysningsarmaturer är nedpendlad en bit utanför entréplanets glasfasad och ger allmänbelysning till torgytan och liv åt den utkragande delens undersida genom att kasta upp ljus mot den.

I samband med Port 73:s utbyggnad flyttades busshållplatsen till ett nytt läge vid huvudentrén. Där emellan bildades ett entrétorg. Markbehandlingen på entrétorg och busshållplats är platsgjuten borstad betong med stålribbor i rörelsefogarna. Ett skärmtak i stål och glas längs med busshållplatsen utgör väderskydd och ramar in entrétorget. Nya träd, planteringsytor och organiskt utformade sittmöbler av trä kontrasterar mot de hårdare materialen.  De vidsträckta parkeringsplatserna är indelade i mindre enheter med breda gångytor med skärmtak, kundvagnsgarage och trädgrupper. Särskild omsorg har lagts på belysningen.

 

Utmärkelser:

Port 73 var en av två finalister när NCSC- Nordic Council of Shopping utsåg ”Bästa svenska köpcentrum 2013”.

Port 73, etapp 3 presenterades på Cad-Q-dagarna 2013 för det sätt som Nyréns arbetat med BIM i projektet. Cad-Q är Nordens största leverantör av modell- och ritningsrelaterad IT.

Projekttyp
Fakta
Foton
Haldur Rohtla, Emelie Brunge
År
2013
Kontaktperson