">In english

Pedagogen, Sociala huset, i Göteborg

Om- och tillbyggnad

År 1999 vann Nyréns arkitekttävlingen om att skapa en ny utbildningsvetenskaplig fakultet för Göteborgs universitet. Vår del av projektet kom att innefatta om- och tillbyggnad av Sociala huset. Sociala huset är en kulturhistoriskt värdefull byggnad som uppfördes på bastionen Carolus Dux 1849–1855. Byggnaden var ursprungligen en del av Sahlgrenska sjukhuset och ritades av Victor von Gegerfelt i det för Göteborg så typiska Flensburgsteglet.
 

Läs mer

Hur en så pass kulturhistoriskt betydelsefull byggnad som Sociala huset ska byggas till var en huvudfråga i samband med arkitekttävlingen. Lösningen blev en tillbyggnad i form av en glasad huskropp som står i tydlig kontrast till sjukhusbyggnadens tegelvolymer.

Glasbyggnaden skjuter ut från sjukhusets gård och var i vårt bidrag menad att huvudsakligen innehålla bibliotek i två plan. Tanken var att biblioteket – kunskapens källa – skulle kliva ut i stadsrummet och annonsera verksamheten. Under den fortsatta processen önskade dock brukarna flytta biblioteket till bottenvåningen, varför den nya bibliotekshallen ligger i ett nytt stort överglasat rum mellan Sociala huset och tillbyggnaden. Tillbyggnaden har anpassats till ett nytt innehåll och rymmer, förutom huvudentré och café, även lärarnas arbetsrum.

Tillbyggnaden ligger helt uppe på den upphöjda gården. Förgården omges av en låg mur med lanterniner som ger ljus till föreläsningssalarna under gården. Glasningen är gjord med stora, delvis böjda, glas utan markerade profiler, så kallad structural glazing. Meningen är att den delvis böjda fasaden med sin släta yta inte ska tränga sig på den som rör sig längs fasaden.

Den ursprungliga byggnaden innehåller, efter ombyggnad, salar för undervisning och arbetsplatser, inplanerade i byggnadens grundstruktur.
Med den nya anläggningen har den sista pusselbiten för Göteborgs universitets vision om Cityuniversitetet lagts. Cirka 3 000 studenter och anställda har sedan hösten 2006 sin dagliga arbetsplats här, mitt i centrala Göteborg.

Projekttyp
Kompetens
Fakta
Ansvarig arkitekt
Dag Cavallius
Medarbetare
Tony Rydh, Alf Högberg, Fredrik Ludvigsson, Ylva Bäckström, Per Odebäck, Anna-Karin Fallan, Morgan Johansson, Minna Tammisto, Erik Palmbäck, Karin Nyrén, Karin Broms, Bengt Isling
År
2006
Kontaktperson