">In english

Östermalms saluhall

antikvarisk förundersökning

Östermalms saluhall uppfördes på privat initiativ 1888 efter ritningar av två av den tidens mest framstående arkitekter Isac Gustav Clason och Kasper Salin. Under 1900-talets början förstärktes saluhallens betydelsefulla roll när staden förbjöd försäljning av färska livsmedel under bar himmel. Gathusen är uppförda i två våningar med tornuppbyggnader som markerar byggnadens tre hörn i stadsrummet. Tegelarkitekturen är utförd i en fritt associativ historicism med orientaliska inslag såväl som hanseatisk medeltid. Hallen har en “lätt“ takkonstruktion med hög rumshöjd. Konceptuellt sett kan hallen ses som ett klimatskyddat torg till för livsmedelsförsäljning. Byggnaden är till stora delar mycket välbevarad.

Läs mer

2012 tog Nyréns fram en antikvarisk förundersökning inför en genomgående restaurering och ombyggnad. För första gången använde vi oss av analys av känslighet och tålighet på objektnivå. Byggnadens rum, stomme och exteriör bedömdes. Analysen underlättar ett tillvaratagande av byggandens höga kulturhistoriska värden i projekteringsskedet.

Projekttyp
Kompetens
År
2012
Kontaktperson