">In english

Ny huvudentré för Kv Spektern

Stockholm

Huvudkontoret för Sparbanken i Kv Spektern 13 ritades av Carl Nyrén och färdigställdes i mitten av sjuttiotalet. Byggnaden har i ett särskilt projekt restaurerats under åren 2002-2004. I samband med att Stockholms stad konsekvent vill bygga bort prång och oanvända ytor i City har en gammal tanke på nybebyggelse av entré mot Regeringsgatan kunnat projekteras och byggas under åren 2005-2006.
 

Läs mer

Den nya entrén är ett utomhusrum omgivet av befintliga fasader på tre sidor. Rumsligt är entrén en förlängning av Carl Nyréns vinterträdgård från sjuttiotalet som även den omarbetats och förnyats vad gäller teknik, planteringar m.m..

Mot Regeringsgatan vänder sig nu en skulpterad glasfasad som inrättar sig mot de omgivande husen. En takskiva svävar fritt mellan husvolymerna. Takskivan omsluter en hel del tekniska system såsom belysning, sprinkler (infälld) och avvattning.

Ljussättningen av rummet har utförts med platsbyggda diodarmaturer - sannolikt den första ljussättningen av sitt slag i landet. Kvällstid karaktäriseras byggnaden av ett färgrikt ljusspel - även det av diodtyp.

Projekttyp
Kompetens
Fakta
Belysning
Philips Lighting, Svante Pettersson
Skylt
Focus Neon, Jimmy Rosenquist
Fotograf
Åke E:son Lindman
År
2006