">In english

Nälsta lekplats, Vällingby

Den nya lekplatsen i Nälsta består av ett böljande landskap som knyts ihop av en lekfullt slingrande asfaltstig. Längs slingan ligger färgglada cirklar med lekutrustning för olika åldrar. Lekplatsens hjärta är en grop med ett stort blänkande halvklot och en spännande pinnskog.
 

Läs mer

Förutsättningarna i projektet var att ta till vara den redan beställda lekutrustningen, utnyttja en befintlig grop som fanns kvar efter marksanering och att integrera en befintlig parkouranläggning som anlades 2011. Detta blev en utmaning, som löstes genom att skapa ett tydligt landskapsarkitektoniskt koncept som kunde väva ihop de olika delarna. Genom att skapa en stark ram, en asfaltslinga som binder samman platsen, och genom att medvetet arbeta med modellering av landskapet kunde redskapen placeras ut som pärlor på ett pärlband.

Lekplatsens mittpunkt är den nedsänkta gropen där ett stort metallklot av metall är placerat. Klotet ligger i en pinnskog som är mönstrad på ett lekfullt sätt. Här skapas möjlighet till nya lekar som inte är dikterade. Intill gropen ligger en liten rund scen med läktare. Här kan barnen uppträda, improvisera och spela teater.
I det böljande landskapet kan barnen springa runt. Söderut finns en större kulle som på vintern kan fungera som pulkabacke.  Bland kullarna står några fina flerstammiga rönnar som i framtiden kan bli klätterträd. De har även kompletterats med större träd norr och söder om lekplatsen för att skapa en fin inramning och rumslighet.

Större delen av lekplatsen är tillgänglighetsanpassad. Här finns lek för alla åldrar. Grundtanken för lekplatsen är att den ska vara en plats för alla och bli en viktig målpunkt i området.

Nälsta lekplats har utformats i nära samarbete med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret i Stockholms stad.

 

Projekttyp
Fakta
Beställare:
Stockholms stad, Trafikkontoret
Entreprenör:
SVEABdrift och Tumba Trädgårdsservice
Adress:
Söder om Nälstaskolan (Trolle Bondes gata) i Vällingby
Fotograf:
Sten Jansin
År
2013
Kontaktperson