">In english

Moderna Museet, Stockholm

Inredning del C, om- och tillbyggnad

År 1991 vann Rafael Moneo arkitekttävlingen där fler än 200 förslag hade lämnats in om en  om- och tillbyggnad av Moderna Museet. Inredningen delades upp på tre arkitekter – Rafael Moneo, Thomas Sandell och Nyréns. Vår uppgift var att ta hand om all den inre verksamheten samt publika barnverkstäder med ateljéer, våtrum och forskarsal.
 

Läs mer

Vi har försökt att hitta en enkel inredning som stämmer överens med både Rafael Moneos arkitektur och brukarnas mycket specifika behov. I de publika verkstäderna har väggarna klätts med träskivor och i våtrummen har de klätts med färgstark mosaik och stora speglar att måla på. Vi specialritade alla möbler hit, i form av stora enkla kraftiga möbler i trä som kan slipas med sandpapper när de blivit alltför indränkta i färg.

År
1998