">In english

Moa Martinsons torg

I förslaget till Moa Martinsons torg har vi tagit fasta på den rumsliga situationen med ett en liten plats vid kanten av Ulvsundasjön och på den konstnärliga bearbetningens associationer till författaren Moa Martinson. Eftersom torgytan är upplyft för att skapa tillgänglighet till byggnaderna bildas en nivåskillnad mot gatorna. Nivåskillnaden består från söder fram till busshållplatsen av en sittbar mur och i resten av sträckan av en trappa. Trappan öppnar torget som vänds diagonalt ut mot sjön med Kajparterren i förgrunden. Den värmande kvällssolen faller in från samma håll. De element som finns på torget kommer ur den konstnärliga idén med associationerna kring Moa Martinsons författarskap.

Författarens motivval har gett idén med den stiliserade syrenbersån som bryter fram ur trappan. Syrenbersån är en lek med högt och lågt på flera sätt. Rent konkret är den låga bersån placerad framför det höga huset. Syrenbersån har också en folklig och lantlig framtoning som står i kontrast till inramningen på denna nya urbana plats. I bersån kan en rund fast soffa placeras med armstöd och ryggstöd. En idé är att göra en stadig variant av den traditionella vita bersåmöbeln i vitmålat stål. Torgets andra gröna element är det stora vårdträdet som placerats intill bersån.

Projekttyp
År
2012
Kontaktperson